เสวนา "ฟังเสียงเจ้าของเงิน: ประชาชนต้องมีสิทธิบริหารประกันสังคม"

Event Date: 
Sunday, 4 October, 2020 - 12:30

4 ตุลาคม เวลา 12:30-16:30 น. ณ ที่ห้องประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว กรุงเทพฯ (หรือรับชมผ่าน Facebook Live: เพจกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์