PRIDI TALKS ครั้งที่ 6 เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี “เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 2519 ในหัวข้อ “จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทย และประชาธิปไตยที่แปรผัน”

Event Date: 
Tuesday, 6 October, 2020 - 10:30

PRIDI Talks 6 x 6 Speakers x The 6 October event

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน PRIDI TALKS ครั้งที่ 6 เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี “เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 2519 ในหัวข้อ
“จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทย และประชาธิปไตยที่แปรผัน”
.
ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ที่ปรึกษามูลนิธิปรีดี พนมยงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณนิธินันท์ ยอแสงรัตน์
ผู้สื่อข่าวอาวุโส

คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์
ผู้จัดการ iLaw

คุณธีรชัย ระวิวัฒน์ "แชมป์ ราชบุรี"
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณทศ ลิ้มสดใส (ผู้สื่อข่าว The Reporters)

ถ่ายทอดสด; Facebook Live: Facebook Fanpage สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute @pridibanomyonginstitute

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 065-9566648

-----------------------------------------------
 สำรองที่นั่งทาง https://forms.gle/F8vhPd3Ly1LLe52dA
#รับจำนวนจำกัด เพียง 150 ท่านเท่านั้น

พิเศษ! สำหรับ 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียน รับฟรีทันทีหนังสือ "แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ : ความคิดว่าด้วยระบบประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน" เป็นของที่ระลึกในวันงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์