เสวนา หัวข้อ "จุดกำเนิดของระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบไทยในยุคสมัยสงครามเย็น"

Event Date: 
Friday, 9 October, 2020 - 13:30

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเนื่องในโอกาสตีพิมพ์หนังสือเรื่อง ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี
โดย ณัฐพล ใจจริง

ในหัวข้อ "จุดกำเนิดของระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบไทยในยุคสมัยสงครามเย็น"

กล่าวนำโดย

นิธิ เอียวศรีวงศ์
นักวิชาการอิสระ

เสวนา

พวงทอง ภวัครพันธุ์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาสา คำภา
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณัฐพล ใจจริง
ผู้เขียนขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี

ดำเนินรายการ
ประจักษ์ ก้องกีรติ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
เวลา 13.30-16.30 น
ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์