เพศสถานะกับการเข้าถึงความยุติธรรม 10 ต.ค. 2563

Event Date: 
Saturday, 10 October, 2020 - 10:30

สัมมนา "เพศสถานะกับการเข้าถึงความยุติธรรม" 10 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 - 18.30 น.

10.30 - 12.30 น. เสวนา "ความก้าวหน้าเรื่องสถานะกับการเข้าถึงความยุติธรรม"
14.30 - 15.30 น. นำเสนอและอภิปรายความท้าทายที่ยังคงมีอยู่
16.00 - 16.30 น. แนะนำชุดเครื่องมือ เรื่อง การตำรวจกับเพศสถานะ
16.30 - 18.30 น. "การตำรวจกับเพศสถานะ" แนวทางการส่งเสริมในสังคมไทย

จัดโดย Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

ติดตามชมถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook เพจประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์