เวทีการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนโป่งขุนเพชร

Event Date: 
Saturday, 10 October, 2020 - 09:00

ในวันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ บ้านห้วยทับนายน้อย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

เวลา 09.00 – 10.00 น.

พี่น้องสมัชชาคนจนแต่ล่ะพื้นที่เยี่ยมให้กำลังและมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมัชชาคนจน กรณีปัญหาเขื่อนโป่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ

เวลา 10.00 – 10.45 น.

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากสมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร โดยประกอบด้วยฝ่ายการเมืองและหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่

- พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการพรรคประชาชาติ

- นายอภิชาติ ศิริสุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร และกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

- นายคำพอง เทพาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล โฆษกกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร และรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล

- นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมตรีประจำนายกรัฐมนตรี

เวลา 10.45 – 12.15 น.

เวทีแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนและการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนโป่งขุนเพชร ประกอบด้วย

- พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการพรรคประชาชาติ

- นายอภิชาติ ศิริสุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร และกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

- นายคำพอง เทพาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล โฆษกกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร และรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล

- นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมตรีประจำนายกรัฐมนตรี

- ผู้แทนกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดำเนินรายการโดย

นายบุญยืน สุขใหม่ กรรมการบริหารสมัชชาคนจน

เวลา 12.15 – 12.30 น.

คำประกาศสมัชชาคนจน กรณีปัญหาเขื่อนโป่งขุนเพชร

โดย ตัวแทนสมัชชาคนจน กรณีปัญหาขื่อนโป่งขุนเพชร

เวลา 12.30 – 12.45 น.

แถลงการณ์สมัชชาคนจน

โดย ตัวแทนสมัชชาคนจน

เวลา 12.45 – 13.45 น.

รับประทานอาหาร

เวลา 13.45 น.

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ หากต้องการข้อมูลเพิ่ม

พื้นที่ประชาสัมพันธ์