โครงการสัมมนาเนื่องในวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 เรื่อง “30 ปี การประกันสังคมไทยและการปฏิรูปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”

Event Date: 
Friday, 30 October, 2020 - 18:30

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2533 พระราชบัญญัติประกันสังคมมีผลบังคับใช้  ตลอดเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา กฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานจำนวนมหาศาลประมาณ 14 ล้านคนในปัจจุบัน สิทธิประโยชน์จากการประกันสังคมทำให้คุณภาพชีวิตคนทำงานสูงขึ้นอย่างชัดเจน และบางรายการไม่เพียงเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนเท่านั้น แต่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในครอบครัวด้วย ปรัชญาสำคัญของการประกันสังคมคือ "การเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข" และย่อมจะคงอยู่ต่อไปอีกนานตราบเท่าที่กองทุนประกันสังคมยังคงเป็นแหล่งรวมทุนจากรายได้บางส่วนของผู้ทำงานที่มีรายได้ นายจ้างเจ้าของกิจการ และการร่วมสมทบของรัฐบาล

ในโอกาสที่วันนิคม จันทรวิทุร วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เวียนมาอีกคำรบหนึ่งใน พ.ศ. 2563 และในฐานะที่ "การประกันสังคม" ในประเทศไทยได้มีอายุมาถึง 30 ปี ในปีนี้ เราจึงควรทบทวนกันว่า "การประกันสังคม" ของประเทศไทยมีสถานภาพเป็นอย่างไร ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด และมีปัญหาสำคัญๆอะไรบ้าง และควรจะปฏิรูประบบงานประกันสังคมต่อไปอย่างไร เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของกองทุน สิทธิประโยชน์ และคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนในอนาคต

กำหนดการการสัมมนาเนื่องในงานวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 เรื่อง “30 ปี การประกันสังคมไทยและการปฏิรูปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”  วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตึกกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

จัดโดยกระทรวงแรงงาน   สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  และ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  และ มูลนิธินิคม  จันทรวิทุร

                                                             

12:30 - 12:45 น. ลงทะเบียน

12:45 - 13:00 น. ชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร

13:00 - 13:10 น. กล่าวต้อนรับโดย นายฐาปบุตร ชมเสวี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธินิคม  จันทรวิทุร 

13:10 - 13:20 น. กล่าวรายงานการจัดงานโดย นายสุทธิ โกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน   

13:20 - 13:30 น.  กล่าวเปิดงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น)

13:30 - 13:40 น.  การแนะนำองค์ปาฐก โดย ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

13:40 – 14:25 น.  ปาฐกถาหัวข้อ “30 ปี การประกันสังคมไทยและการปฏิรูปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน: ข้อพิจารณาสำหรับการสร้างสรรค์รัฐสวัสดิการของประเทศไทย” โดย ดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

14:25 - 14:30 น.  การแนะนำคณะผู้อภิปราย โดย ผู้แทนสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14:30 – 15:45 น.  การอภิปราย หัวข้อ “30 ปี การประกันสังคมไทย: ความสำเร็จ ปัญหา และแนวทางการปฏิรูปสู่ อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน” โดย

  • Mr Nuno Meira Simoes Cunha, ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองทางสังคม  องค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
  • นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร ผู้แทนผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคม (สำหรับแรงงานในระบบ)  
  • นายสุวิทย์  ศรีเพียร ผู้แทนนายจ้างในคณะกรรมการประกันสังคม
  • นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม
  • นางอรุณี ศรีโต ผู้แทนผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคม  (สำหรับแรงงานนอกระบบ)
  • ศ. ดร. พงษ์เทพ สันติกุล อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ดำเนินการอภิปราย)

 

15:45 -16:20 น.              ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

                                

16:20 - 16:30 น.              กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา โดย

  • ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ  มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

 

(เข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งลงทะเบียนที่ คุณลัดดา Email: icehr.tu@gmail.com หรือ Ladda@tu.ac.th หรือคุณศิริพร Email: yangtina_tu@hotmail.com โทร. 02 – 613 3820 ต่อ 306 หรือ 080 – 3004 139)

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์