เสวนา ข้อตกลงคุณธรรม : “ต้านโกง โปร่งใส ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ”

Event Date: 
Monday, 16 November, 2020 - 13:00

เสวนา ข้อตกลงคุณธรรม : “ต้านโกง โปร่งใส ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ”  วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 - 15:00 น. ณ ห้อง Lotus Suite 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รูปแบบการจัดงาน เวทีเสวนา และถ่ายทอด Live ทางออนไลน์ผ่าน FB : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ฯ

ผู้เข้าร่วมงาน 

1. ผู้สังเกตการณ์ / ประชาชน

2. กรมบัญชีกลาง

3. สำนักงบประมาณ

4. หน่วยงานเจ้าของโครงการ                 

5. ผู้เข้าร่วมประมูลกับหน่วยงานภาครัฐ

6. องค์กรวิชาชีพภาคเอกชน และนักวิจัย

7. สื่อมวลชน 

 

 

ที่มา : หัวใจของความสำเร็จในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ คือการสร้างแรงจูงใจให้มีการแข่งขันกันเสนอราคาของภาคเอกชนอย่างเสรี ซึ่งต้องเริ่มด้วยการเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ดังที่  พ.ร.บ.   การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดมาตรการหลายอย่างไว้ โดยเฉพาะการสร้างความโปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่นำมาตรการสากลคือ “ข้อตกลงคุณธรรม” มาใช้ ในโครงการ      ขนาดใหญ่ เพราะนอกจากทำให้การจัดซื้อจัดจ้างลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลแล้ว ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและสังคมโลกเป็นอย่างดี

การใช้ข้อตกลงคุณธรรมเกิดประโยชน์ชัดเจนหลายด้าน เพราะมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการที่เข้าเสนอราคาหรือทำสัญญากับรัฐ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่มีความรู้ความสามารถ มีอิสระและเป็นกลาง เพื่อตรวบสอบว่าทุกขั้นตอนของการจัดซื้อฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อฯ ที่วางไว้

ข้อตกลงคุณธรรม ผ่านการปฏิบัติมามากพอสมควรแล้ว ถึงเวลาต้องนำเสนอผลงาน บทบาทและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน มีการส่งผู้สังเกตการณ์อิสระที่ได้รับการคัดสรรจาก คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสภาวิชาชีพบัญชีฯ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก เข้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วมากกว่า  184 คน ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 118 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.84 ล้านล้านบาท ช่วยให้ประหยัดงบประมาณมากถึง 82,795.99 ล้านบาท คิดเป็น 24.06% (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/63)

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์