เวทีขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการ 2565 WELFARE STATE 2022

Event Date: 
Saturday, 25 June, 2022 - 09:30 to Sunday, 26 June, 2022 - 16:30

ร่วมส่งเสียงคน 99% เพื่อเปลี่ยนประเทศนี้ รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเท่าเทียมเสมอหน้า

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-16.30 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
จัดโดย เครือข่าย We Fair ร่วมกับ แนวร่วมรัฐสวัสดิการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/hZwvMxYCKge7bTiSA
.
#วันที่25มิถุนายน2565
09.30–10.00 น. ลงทะเบียน
.
10.00–10.30 น. การปาฐกถา #การถอดรื้อมายา(อ)#คติรัฐสวัสดิการในสังคมไทย
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
.
10.45–12.45 น. การเสวนา #9ทศวรรษจากเค้าโครงการเศรษฐกิจสู่สังคมไทยร่วมสมัย
ทุน วัง คลัง (ศักดิ)นา สมรภูมิเศรษฐกิจการเมืองไทยยุคหลัง 2475
รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนาการขบวนการแรงงาน ค่าแรงขั้นต่ำ ประกันสังคม การลาคลอด
รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐสวัสดิการ จากคณะราษฎร 2475 ถึงราษฎรร่วมสมัย
คุณพริษฐ์ ชีวารักษ์ แกนนำราษฎร
ดำเนินรายการ
คุณชูเวช เดชดิษฐรักษ์ วงสามัญชน
.
13.00–16.00 น. การอภิปราย #8ปีสวัสดิการสังคมไทยภายใต้ระบอบประยุทธกับอนาคตรัฐสวัสดิการอนาคตประชาธิปไตยไทย
13.00–13.45 น. การนำเสนอโดยตัวแทนเครือข่ายประชาชน
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ทำไมต้องถ้วนหน้า
อ.สุนี ไชยรส เครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า
คนจนเมืองกับการเข้าถึงสวัสดิการที่อยู่อาศัย
คุณนุชนารถ แท่นทอง เครือข่ายสลัม 4 ภาค
คนทำงาน ประกันสังคม สิทธิลาคลอด
คุณธนพร วิจันทร์ เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
บำนาญประชาชน เส้นทางสู่รัฐสวัสดิการ
คุณอภิวัฒน์ กวางแก้ว เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ
คนพิการ ระบบสงเคราะห์กับรัฐสวัสดิการ
คุณรณภัฎ วงศ์ภา ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล
เสียงตะโกนจากความหลากหลาย
ตัวแทนเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ
ข้อเสนอรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
คุณนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการเครือข่าย WE FAIR
.
13.45–16.00 น. #ความเห็นจากภาคการเมือง
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย
คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า
คุณสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย*
ดำเนินรายการ
คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย The Reporters
.
#วันที่26มิถุนายน2565
09.30-10.00 น. ลงทะเบียน
.
10.00–10.45 น. การปาฐกถา #90ปีประชาธิปไตยอนาคตรัฐสวัสดิการอนาคตสังคมไทย
ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
.
10.45–12.45 น การอภิปราย #รัฐสวัสดิการความหวังมายาคติข้อถกเถียงและบทเรียน
สังคมนิยมประชาธิปไตย สหภาพแรงงาน และรัฐสวัสดิการ
อ.ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการแรงงานอิสระ
What is to Be Done? โลกหลังรัฐสวัสดิการ
รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐสวัสดิการในมุมมองมาร์กซิสต์
รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการ
ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
13.30–16.00 น. การอภิปราย #หนทางสู่รัฐสวัสดิการความเป็นไปได้ของสังคมไทย?
ข้อท้าทายต่อรัฐสวัสดิการ จากฐานคิดและการศึกษาระบบสังคมสงเคราะห์
ดร.กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทเรียนจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสู่ความเป็นไปได้ระบบบำนาญประชาชน
คุณนิมิตร์ เทียนอุดม เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ
HOW TO การจัดงบประมาณเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการ
คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล*
แนวทางการปฏิรูประบบภาษีสู่รัฐสวัสดิการ
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์*
ดำเนินรายการ
คุณชูวัส ฤกษ์ศิริสุข Voice TV

พิธีกรตลอดงาน คุณพริม มณีโชติ

*วิทยากรบางท่านอยู่ระหว่างการติดต่อ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์