สัมมนาวิชาการ "อคติต่อผู้หญิง การเลือกปฏิบัติ และความเกลียดชังทางเพศ: บทสะท้อนจากงานวิจัย"

Event Date: 
Friday, 5 August, 2022 - 13:00

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00–16.30 น. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Center of Excellence in Women and Social Security, Walailak University ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ "อคติต่อผู้หญิง การเลือกปฏิบัติ และความเกลียดชังทางเพศ: บทสะท้อนจากงานวิจัย" 

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทาง zoom : https://bit.ly/3oE5Ys7 หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ 
รับชมทาง facebook live : tusocant https://www.facebook.com/tusocant/
กล่าวต้อนรับ:
ดร. จันทนี เจริญศรี | คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. วิทยา อาภรณ์ | หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนะนำโครงการ:
ดร. อัมพร หมาดเด็น
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับฟังการนำเสนอผลงาน :

ไม่เสมอภาคแต่เท่าเทียม จงเชื่อและปฏิบัติ: การปะทะภายในสังคมมุสลิมเกี่ยวกับสิทธิสตรีในอิสลาม | ดร. ทวีลักษณ์ พลราชม | สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อโลกไม่เคารพคุณ: การ ‘เคลื่อน’ ย้าย ของผู้หญิงมุสลิมกับความท้าทาย | ดร. ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ | มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค วิทยาเขตอาบูดาบี

ปฏิกิริยาสะท้อนกลับของกลุ่มสุดโต่งต่อการขยายตัวทางพื้นที่และอำนาจในการส่งเสียงของผู้หญิงมุสลิมในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ | คุณดาราณี ทองศิริ | นักวิชาการอิสระ

การวิเคราะห์วัจนกรรมปฏิบัติจากการให้สัมภาษณ์ เรื่อง “ตกลงอิสลามมองสิทธิผู้หญิงยังไงกันแน่” | อาจารย์รุสนันท์ เจ๊ะโซ๊ะ | คณะภาษาและภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมลายา

เมื่อผู้หญิงมุสลิมเปล่งเสียง: ความท้าทายของมุสลีมะฮฺในพื้นที่สาธารณะไทย | อาจารย์อสมา มังกรชัย | คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ความคิดเห็น 
ดร. วริตตา ศรีรัตนา | คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์