นิทรรศการ “หัวใจถ่ายภาพ” จากผู้พิการทางสายตาครั้งแรกของไทย