ข่าวประชาสัมพันธ์

เพียงสองเดือนหลังเข้าร่วมแข่งขันโครงการเขียนแผนการพัฒนาตลาดของ One-2-Call! BrandAge Award ปีที่ 4 ตอน “เขียนแผน เรื่อง กล้วย กล้วย” ...โลกทัศน์และมุมคิดของทีมนักศึกษาจำนวนมาก ที่มาจากทุกภาคทั่วประเทศในการสมัครเข้าร่วมแข่งขันก็ถูกพลิกไปอย่างสิ้นเชิง