ไทยขื่นขัน อันหาที่สิ้นสุดมิได้ "112"

สาธุ...ขอให้วิญญาณไม่ดีมาเกิด

สาธุ...ขอให้วิญญาณไม่ดีมาเกิดเป็นลูกหลานพวกเขา

จะได้เป็น Idol หูหนวก ตาบอด เป็นใบ้ สมองบื้อ

ดูๆเด็กวัยรุ่นไทยในฟรีทีวีแล้วอ่อนใจ
นี่คือ สิ่งที่พวกเขาพยายามสร้างให้คนไทยเป็น

อายุตั้ง 15-20 ปีแล้ว ยังพูดจาเอ๋อๆ แบบท่องจำมา
ไม่กล้าคิด ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น มีบุคลิกแบบใกล้ๆเด็กอนุบาล

เพราะถูกครอบงำให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสิ่งที่ถูกสอนมา
ออกแนวทางบื้อๆ เอ๋อๆ ปัญญาอ่อนหน่อยๆ
ไม่กล้าทำอะไรด้วยตัวเอง ต้องรอให้ผู้ใหญ่สั่ง...เฮ้ออออออออ..เศร้า !!

สาธุ...ขอให้มีแต่วิญญาณไม่ดีม

สาธุ...ขอให้มีแต่วิญญาณไม่ดีมาเกิด
จะได้เป็น Idol หูหนวก ตาบอด เป็นใบ้ สมองบื้อ

ดูๆเด็กวัยรุ่นไทยในฟรีทีวีแล้วอ่อนใจ
นี่คือ สิ่งที่พวกเขาพยายามสร้างให้คนไทยเป็น

อายุตั้ง 15-20 ปีแล้ว ยังพูดจาเอ๋อๆ แบบท่องจำมา
ไม่กล้าคิด ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น มีบุคลิกแบบใกล้ๆเด็กอนุบาล

เพราะถูกครอบงำให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสิ่งที่ถูกสอนมา
ออกแนวทางบื้อๆ เอ๋อๆ ปัญญาอ่อนหน่อยๆ
ไม่กล้าทำอะไรด้วยตัวเอง ต้องรอให้ผู้ใหญ่สั่ง...เฮ้ออออออออ..เศร้า !!

มันจะเป็นจะตายเลยเหรอไงครับ

มันจะเป็นจะตายเลยเหรอไงครับ ต้องยกเลิกมาตรานี้ให้ได้ ไอ้พวกล้มเจ้า ไปอยู่กับพ่อขุนเมืองเขมรไป๊

ตอบ k.No Red Shirt

ตอบ k.No Red Shirt (visitor)
นับถไอ้ 112 เชิดชูอะไรนักหนา อะไรไม่ดี แค่วิจาณ ไม่ได้ อย่ามาเอาภาษี กับความนับจากคนอืนๆ

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะ

ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน เสมอ(ภาค)กันค่ะ

ในโลกนี้ไม่มีใครควรแก่การกราบไหว้ บูชา และยิ่งใหญ่เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกเเล้วค่ะ

สาธุ

ในสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงโ

ในสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยที่อย่าไปอ้างจารีตประเภณี อ้างความเป็นไทยที่ "ล้าหลัง-คลั่งชาติ"(คำของอ้ายสุจิตต์ วงษ์เทศ อดีตบรรณาธิการนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ) คำว่าประชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตยย่อมมีความคิดเห็นต่าง ต้องเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เห็นต่างกับเราด้วยมิใช่ประเภท กูถูก มึงผิด แล้วไร้วุฒิภาวะเกรี้ยวกราดฟาดไฟ ดุด่าสาบแช่ง ถึงกระทั่งไล่ให้เขาไปอยู่ที่อื่นหาว่าใจไม่เป็นไทย(ที่แท้เขานิแหละใจไทย มิใช่ใจเป็น ทาส)... ถ้าเป็นเช่นนี้มันก็ไม่แตกต่างจากเผด็จการทุกสายพันธุ์แล้ว...ต่อเรื่องสถาบันใครจะคิดอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาา เรื่องมาตา 112 ก็เช่นกัน เอะอะก็ว่าเขาจะล้มสถาบัน นักคิด นีกเขียน นักวิจารณ์ นักวิชาการและประชาชนเขาอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรานี้ให้เหมาะสมเพื่อมิให้เอมาฟาดฟันกันทางเมือง และอื่นๆ หรือแม้กระทั่งเรียกร้องให้ยกเลิกก็เป็นสิทธิ์ของเขาในระบบประชาธิปไตยที่แท้จริง นี้เป็นการแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมกันเท่านั้นเน้อเจ้า

ถ้ามันไม่เอา112มาเป็นเครืองมื

ถ้ามันไม่เอา112มาเป็นเครืองมือทางการเมืองเพือทำลายฝ่ายตรงข้ามและกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนฝ่ายที่มันไม่ชอบจนได้รับความเดือดร้อนเกือบทั้งประเทศ แล้วใครจะอยากไปยกเลิกละไอ้เหี้ยเหลือง โง่อย่างมึงถึงเป็นทาสอำมาตส์ควายๆๆ

กฏหมายใดๆที่ไม่มีความเป็นธรรม

กฏหมายใดๆที่ไม่มีความเป็นธรรมต่อสิทธิ์ เสรีภาพทางความคิดรวมถึงการแสดงออก กฏหมายนั้นๆคือความวิบัติของสิ่งที่มันคุ้มครองอยู่ .. ถ้าดีจริง ประเสริฐจริง คนเขาไปเองกราบเอง เหมือนคนไปวัดกราบพระ...

กฎหมายที่ขัดแย้งกับความเป็นธร

กฎหมายที่ขัดแย้งกับความเป็นธรรม คือเราก็มีกฎหมายหมิ่นประมาทอยู่แล้วใครประมาทใครก็โดนกฎหมายนี้ แต่กฎหมายนี้มันห้ามเราวิจารณ์อ้างถึงสถาบันไปเลย ผู้ที่โดนจับติดคอกอยู่ทุกวันนี้ก็พูดความจริงทั้งนั้น ทำไมโดนคุก ? เพราะฉะนั้นจะพูดง่ายๆก็คือ สถาบันจะทำผิดเมื่อไรก็ได้ไม่มีความผิด เพราะเมื่อสถาบันทำค่วามผิด ค่นวิจารณ์ก็โดนคุก กฎหมายนี้จึงเป็นกฎหมายที่ยอมให้สถาบันทำผิดใช่ใหม่ ครับท่าน?

การ์ตูนประชาไท