ไทยขื่นขัน อันหาที่สิ้นสุดมิได้ "เรารู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลัง"

ไทยขื่นขัน อันหาที่สิ้นสุดมิได้ "เรารู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลัง"

Comments

บ้านเราเกิดการปรองดองแล้ว...

บ้านเราเกิดการปรองดองแล้ว...

'รัฐบาลประชาธิปไตย'

ได้ปรองดองกับ

'ท่านอดีตประธาน คมช.' แล้ว

นปช. กับ คมช เราเข้าใจกัน

ต่อแต่นี้ไป บ้านเมืองจะสงบสุข ร่มเย็น

'ไอ้พวก ปชป.' กะ 'ไอ้พวกเสื้อหลากสี' อย่าเสือกมายุ่ง..

การ์ตูนประชาไท