กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย