อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 นาที 37 วินาที ที่ผ่านมา

กฎหมาย

2018-06-16 15:58
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นับเป็นคณะรัฐประหารที่เข้ายึดและอยู่ในอำนาจนานเป็นอันดับที่ 2 ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย รองจากระบอบเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ.2501-2516) นับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนครบ 4 ปีในปัจจุบัน เท่ากับช่วงเวลาที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งจะหมดวาระลง และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นอีกครั้ง ทว่า คสช. ก็ยังคงไม่ลงจากอำนาจ
2018-04-26 18:33
๏ในนามของความเป็นกฎหมายก็ดูละม้ายจะต้องพ่ายแพ้เขาเพราะคู่ต่อสู้ของเราก็คือพวกเขาเหล่าผู้รู้กฎหมาย ๏ กฎหมายคือการใช้ช่องว่างที่มีระหว่างใต้บรรทัดมากมายมาตราที่สาธยายจะเป็นธรรมได้ก็อยู่ที่ผู้รักษา ๏ กฎหมายเมื่อใช้ฉลาดบทก็จึงปรากฎกันอยู่หลายครั้งคราโจทก์เอย และจำเลยที่ผ่านมาเรื่องการพิพากษาเป็นธรรมมากแค่ไหน
2018-04-25 00:01
  เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “SLAPP LAW : ปฏิบัติการปิดปากคนด้วยกฎหมาย”[1] ขึ้น โดยมีวิทยากรทั้งที่เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ทนายความที่ทำงานด้านสิทธิชุมชน รวมถึงนักปกป้องสิทธิชุมชนซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาจากการปกป้องฐานทรัพยากรของชุมชนเข้าร่วมการเสวนา ผู้เขียนเห็นว่าเนื้อหาของการเสวนามีประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวของสังคมไทย จึงขอสรุปสาระสำคัญของการเสวนามาบอกเล่าให้ท่านผู้อ่านได้รับฟังกันในที่นี้ด้วย 
2018-04-19 10:41
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ต่อการก่อสร้างอาคารทำการและบ้านพักอาศัยของศาลอุทธรณ์ภาค 5[1] ยังคงไม่สามาถนำไปสู่ข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้และข้อพิพาทดังกล่าวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับภาคประชาชนสังคมยังไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อยุติได้ในเร็ววัน คำชี้แจงของสำนักงานศาลยุติธรรมและมติของ ก.บ.ศ.
2018-04-11 12:36
1 ปีรัฐธรรมนูญ 2560 ในสภาวะการณ์ที่เหมือนไร้รัฐธรรมนูญ เมื่อมาตรา 44 ยังมีอำนาจ สิทธิของประชาชนยังถูกกระทบ คือภาวะรัฐธรรมนูญซ้อนรัฐธรรมนูญ สมชาย ปรีชาศิลปกุล เสนอให้หลังมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง คำสั่งของคณะรัฐประหารต้องสลายทันที ไม่ยอมรับว่าเป็นกฎหมาย
2018-04-01 16:54
วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นวันครบรอบ 3 ปี ของการบังคับใช้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ซึ่งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่า อำนาจที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารอย่างกว้างขวาง ขาดการตรวจสอบถ่วงดุล รุกคืบตีความกว้างขวางในทุกตารางนิ้วของสิทธิเสรีภาพผ่านคำสั่งฉบับนี้ ตอกย้ำวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดในสังคมไทย
2018-03-26 16:10
รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 279 รับรองให้บรรดาประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. คำสั่งหัวหน้า คสช. และการกระทำที่เกี่ยวเนื้องทั้งหมด ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมาย โดยทั่วไปแล้ว รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด กฎหมายอื่นใด การใช้อำนาจรัฐอื่นใด หรือการกระทำอื่นใด จะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้
2018-03-23 03:01
"การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างตุลาการในระบบกฎหมายไทยในทางอุดมการณ์เลย มันรับต่อกันมา แล้วฝังลงในวิชาชีพกฎหมายต่อเนื่องมา มันไม่มีการวิเคราะห์และถอดรื้อสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นมันไม่มีการเปลี่ยน เรามีการพูดถึงหลักความอิสระของผู้พิพากษาเป็นคาถา ผมไม่ได้ถึงขั้นบอกว่าไม่มีเลย แต่ผมถามว่ามันได้เกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือเปล่า มันใช่อย่างนั้นจริงไหม คนที่ทำงานพิพากษาจริงๆ จะบอกผมได้ว่า ในแง่ของการตัดสินคดี มีอิสระในหลักการจริงๆ หรือความอิสระของศาลในบ้านเรามีขึ้นเพียงเพื่อจะบอกว่า อย่ามายุ่งกับศาลเท่านั้น"
2018-03-22 18:18
"ผมกำลังจะบอกกับบรรดานักศึกษาที่เรียนอยู่ตอนนี้ว่า อย่าได้รีบตัดสินใจไปก่อนว่าเราถือธรรมะ ถือความยุติธรรม และด้วยเหตุดังกล่าว เราจึงถูกตลอดเวลา นี่คือประเด็น นิติปรัชญาจะบอกกับเราว่า เราพึงระวังก่อนที่เราจะตัดสินบางอย่าง เพราะเมื่อเราบอกว่าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้ว เท่ากับเราผลักคนอื่นเป็นคนไม่ดีเลยทันที และนี่คือปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเวลานี้"

Pages

Subscribe to กฎหมาย