อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 55 นาที ที่ผ่านมา

กฎหมาย

2017-12-01 00:32
  ก. ประเด็นพิจารณา 1. มาตรา 16 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 หรือ ‘กฎหมายแร่ 2560’ กำหนดให้ต้องมีฐานข้อมูล 5 ด้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ตามมาตรา 12 (1) ดังนี้ (1) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองของประเทศ (2) การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (3) การประเมินสถานการณ์และพิจารณาขีดจำกัด (4) ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว (จากข้อ (2) และ (3)) เพื่อการทำเหมืองในภาพรวมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
2017-11-23 17:14
สาวตรี สุขศรี อาจารย์นิติศาสตร์ ระบุกฎหมายไทยมีช่องโหว่เอื้อให้แพทย์เก็บอวัยวะของศพไว้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ญาติทราบ พร้อมตั้งข้อสังเกตกรณีน้องเมย เมื่อมีใบมรณบัตรระบุสาเหตุการตายแล้ว ทำไมจึงมีการเก็บอวัยวะไปชันสูตรอีกโดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ ด้านผู้ทรงคุณวุฒินิติเวชฯ ระบุตามหลักปฏิบัติต้องแจ้งให้ญาติทราบก่อนหากมีการเก็บอวัยวะไปพิสูจน์ ดูจะเป็นคำถามที่ยังคงค้างคาใจสำหรับสังคมไทย ว่าที่สุดแล้วการที่แพทย์ผู้ชันสูตรศพได้เอาอวัยวะภายในออกจากร่างของศพนั้นมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องแจ้งให้กับญาติของผู้ชีวิตได้รับทราบ และจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากญาติก่อน
2017-11-13 13:27
ทำไมกฎหมายและศีลธรรมไม่มีทางเลือกให้ผู้หญิง ทำไมการทำแท้งจึงผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม เมื่อผู้ต้องแบกรับทุกสิ่งอย่างจากการตั้งครรภ์หรือทำแท้งคือผู้หญิง ‘ไม่มีผู้หญิงคนไหนตั้งใจท้องเพื่อไปทำแท้ง’ เป็นคำพูดที่ประมาณการได้ว่าจริงมากกว่าเท็จ การเลือกที่จะยุติชีวิตในครรภ์จึงไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินได้ง่าย ตรงนี้มี 2 คำที่เป็นคู่โต้แย้งกันมานมนานในประเด็นการทำแท้ง-การเลือกและชีวิต
2017-10-31 16:48
ในตอนที่แล้วเราได้สำรวจมายาคติ ชีวิตและความหลากหลายของพนักงานบริการแต่ละประเภทไปแล้ว ในตอนที่ 2 นี้จะกล่าวถึงวิธีที่พวกเธอใช้ป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการล่อซื้อของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นผู้หญิง (บริการ) แท้จริงแสนลำบาก (1): สำรวจชีวิต ‘กะหรี่’ ในวันที่ศีลธรรมยังค้ำคอรัฐไทย
2017-10-31 08:16
  ประเทศไทยมีกฎหมาย 'ทุเรศ' อันหนึ่งคือการครอบครองปรปักษ์ เป็นการถือที่ดินที่ 'ไร้เหตุผลสิ้นดี' ถ้าไม่มีใครใช้ ควรยึดเป็นของหลวง ไม่ใช่ปล่อยให้ปล้นชิงกันเอง
2017-10-09 22:11
เสวนาจาก "ตุลาการภิวัตน์" สู่ "ศาลรัฐประหาร" ปัญหาตุลาการกับการเมืองในระบบนิติรัฐ-ประชาธิปไตยแบบไทยๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยเป็นการเสวนาในวาระเปิดตัวหนังสือ "ศาลรัฐประหาร: ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

Pages

Subscribe to กฎหมาย