อัพเดทล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมง 6 นาที ที่ผ่านมา

กฎหมาย

2008-07-06 23:15
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวงใหญ่ว่าด้วยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ ไล่ตั้งแต่ฉบับแรกจนฉบับล่าสุด ท่ามกลางบริบทประวัติศาสตร์ไทยที่ลื่นไหล ซับซ้อน ซึ่งสังคมไทยไม่ค่อยมีโอกาสในการทำความเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งนัก "ประชาไท" เก็บความจาก 3 มุม ตอนนี้จะเป็นของ "วรเจตน์ ภาคีรัตน์" จากคณะนิติฯ มธ.
2008-07-03 21:47
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวงใหญ่ว่าด้วยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ ไล่ตั้งแต่ฉบับแรกจนฉบับล่าสุด ท่ามกลางบริบทประวัติศาสตร์ไทยที่ลื่นไหล ซับซ้อน ซึ่งสังคมไทยไม่ค่อยมีโอกาสในการทำความเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งนัก "ประชาไท" เก็บความจาก 3 มุม - สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, ณัฐพล ใจจริง, วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ทยอยนำเสนออย่างจุใจ ตอนนี้เป็นของ ณัฐพล ใจจริง  
2008-06-18 19:09
บทความทัศนะของ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" ต่อ "หยุด แสงอุทัย" กับความคิดอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย "ไม่มีผู้ใดที่มีและใช้อำนาจทางการเมืองโดยปราศจากความรับผิดชอบ เพื่อมิให้กษัตริย์ต้องรับผิด ตามคำกล่าวที่ว่า "The King Can Do No Wrong" จึงต้องมิให้กษัตริย์กระทำการใดๆ เว้นแต่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการซึ่งเป็นผู้กระทำอย่างแท้จริง"
2008-04-08 15:41
ประชาไทสัมภาษณ์ไปแล้ว เสนอไปแล้ว แต่ก็เอามาเสนออีก เพราะเรื่องตุลาการภิวัตน์ถูกพูดถึงอีก ประเด็นการถกเถียงของสังคมไทยดูจะไปไม่ได้ไกลจากนี้แล้ว เมื่อมีความพยายามหาทางออกให้กับการเมืองที่วนเวียนอยู่กับสถาบันไม่กี่สถาบัน โดยวางประชาชนไว้ลำดับท้ายๆ แม้ว่า อำนาจอธิปไตยจะเป็นของปวงชนชาวไทยก็ตาม นี่คือความสาวะวันเตี้ยลงของการเมืองไทยที่จะเรียกแบบแง่ดีว่าจุดเปลี่ยนผ่าน หรือพัฒนาการก็ได้ โปรดอ่าน อีกครั้ง......
2008-04-03 08:06
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษเรื่อง "มองเศรษฐกิจการเมืองไทย ผ่านรัฐธรรมนูญปี 2550" จากเวที "ประชาชาติเสวนา" ต้องออกแบบทำให้ตลาดการเมืองมีการแข่งขัน มีธรรมาภิบาลและเดินสังคมเศรษฐกิจไปสู่รัฐสวัสดิการ ปลายมีนาคมที่ผ่านมา เวที "ประชาชาติเสวนา" ได้เชิญ ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มาบรรยายพิเศษเรื่อง "มองเศรษฐกิจการเมืองไทย ผ่านรัฐธรรมนูญปี

Pages

Subscribe to กฎหมาย