อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 1 นาที ที่ผ่านมา

กฎหมาย

2016-12-13 18:44
ย้ำไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างความเชื่อกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กรณีปรับ ครม. ชี้ รบ.-คสช. บริหารต่างจากนักการเมือง เหตุตนมีอำนาจสั่งการทุกกระทรวงด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีมันมีค่าเท่ากัน ที่มาภาพ เว็บไซต์ทำเนียบฯ
2016-11-29 23:30
ยกตัวอย่างการส่งเสริมให้ทำเกษตรแปลงใหญ่ ก็ยังไม่มากเพียงพออย่างที่ต้องการเพราะประชาชนยังระแวงรัฐ ย้ำต้องสร้างความเข้มแข็งไม่ใช่เอาเงินไปแจก ลุยปราบผู้มีอิทธิพล ยันผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมาย กำชับฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังสถานการณ์ทางภาคใต้
2016-11-24 16:36
สำรวจความฝันและความเป็นอยู่ของประชากรย้ายถิ่นจากรัฐฉานที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หลายครอบครัวยังหวังกลับไปพร้อมหน้าพร้อมตาที่บ้านเกิด แต่ก็มีอีกหลายครอบครัวหวังเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ ขณะที่ลูกหลานของพวกเขาเติบโตขึ้นในสังคมไทยพร้อมความรู้สึกว่าที่นี่ก็คือบ้าน พร้อมติดตามนโยบายด้านสัญชาติและสถานะบุคคลของรัฐไทย และแนวโน้มการปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ประชากรข้ามแดน และภาวะสังคมผู้สูงอายุ
2016-11-15 22:49
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตาม ม.13 พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว อนุญาตให้ (1) คนต่างด้าวที่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและได้รับการผ่อนผันให้อาศัยเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งรุ่นลูก ยกเว้นสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และ (2) ผู้ที่นายอำเภอรับรองว่าอยู่ระหว่างพิสูจน์สัญชาติไทยจะสามารถทำงานได้ทุกประเภท โดยชนกลุ่มน้อยบนพื้นที่สูง ผู้ที่ยังไม่มีสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวหลักแรกเป็นบัตรเลข 6, 7 และ 8 และผู้ถือบัตรเลข 0 รอพิสูจน์สัญชาติไทย จะเข้าข่ายตามประกาศฉบับนี้ สามารถทำงานได้ทุกประเภท
2016-11-15 22:17
คณะรัฐมนตรีมีมติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว อาศัยอำนาจตามมาตรา 13 พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มอาชีพ "ผู้ประสานงานด้านภาษา" กัมพูชา ลาว พม่า โดยให้ประกาศรับสมัครคนไทยก่อน หากภายใน 15 วันไม่มีคนไทยจึงให้จ้างคนต่างชาติ
2016-11-15 20:07
ระบุการถวายพระราชสมัญญานาม 'มหาราช' และการสร้างพระราชานุสาวรี รัฐบาลจะดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม คาดว่าวันสำคัญต่าง ๆ ของ ร.9 ยังจะคงมีอยู่ในปฏิทิน ขอให้ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปสำรวมพฤติกรรม กรณีเข้ากราบพระบรมศพ ที่มาภาพ เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล
2016-10-19 20:41
"ปัจเจกชนที่เสื่อมทราม น่าหวาดกลัว เพราะขาดสติ ขาดความยั้งคิด ไม่รู้ผิด ไม่รู้ชอบ อาจพอพบเห็นได้ในสังคมที่ยังดี แต่สังคมจะเสื่อมทราม และน่าสะพรึงกลัวทันที ถ้ากฎหมายไม่ทำงาน และปัจเจกชนน้อยนิดที่เสื่อมทรามนั้นมีอภิสิทธิ์ได้ลอยนวล"

Pages

Subscribe to กฎหมาย