กรณียูไนเต็ดแอร์ไลน์บังคับผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน