กรมบัญชีกลาง

2018-11-21 16:02
กระทรวงการคลังร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเดินหน้าพัฒนา “โครงการข้อตกลงคุณธรรม” หวังลดทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เผยมี 96 โครงการจาก 53 หน่วยงาน ใช้ข้อตกลงคุณธรรม ช่วยประหยัดงบได้ 6.8 หมื่นล้านบาท
2018-10-07 13:25
กรมบัญชีกลางเผย รัฐใช้เงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560-27 ก.ย. 2561 รวม 42,440 ล้านบาท แบ่งเป็น ร้านธงฟ้าประชารัฐ 41,318 ล้านบาท ร้านก๊าซหุงต้ม 59.5 ล้านบาท รถ บขส. 111.7 ล้านบาท รถไฟ 217.6 ล้านบาท รถไฟฟ้า (เริ่ม 20 ก.ค. 2561) 8.7 ล้านบาท และเงินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โอนเข้ากระเป๋าเงิน e-Money) 724.6 ล้านบาท
2018-08-19 15:22
หลัง 'เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ' จี้ ก. คลัง แจงไร้ผลขาดทุนโครงการจำนำข้าวในรายงานการเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลางเผยเป็นการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินแผ่นดินตามเกณฑ์คงค้างแบบผสม ขณะที่ ธ.ก.ส.เป็นผู้ทำบัญชีเพื่อแสดงต่อรัฐบาลประกอบการขอตั้งงบประมาณ
2017-10-10 18:58
ประยุทธ์พอใจ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ช่วยแบ่งเบาภาระผู้มีรายได้น้อยระดับฐานราก สรรเสริญ ยันไม่เอื้อประโยชน์นายทุนบางกลุ่ม กรมบัญชีกลาง แจงไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 
2017-07-17 15:14
'หมอมงคล' นำทีมเครือข่ายปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจี้อธิบดีกรมบัญชีกลางตอบ 9 ข้อ ประเด็นบัตรรักษาพยาบาลข้าราชการ ชี้ไม่มีประโยชน์ แก้ปัญหาเวียนเทียนรับยา ทุจริตรักษาไม่ได้ แถมซ้ำซ้อน สร้างภาระให้ รพ. สิ้นเปลืองงบประเทศโดยใช่เหตุ
2015-09-14 23:44
กรมบัญชีกลางเตรียมคุมเข้มเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ปีงบประมาณหน้า เล็งดึงเอกชนมารับประกันสุขภาพ แต่ยังไม่สรุป 13 ก.ย. 2558 สำนักข่าวไทย รายงานว่า นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณค่ารักษาพยาบาลไว้ทั้งสิ้น 60,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเกินเป้าหมายประมาณ 3,000 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลจัดสรรวงเงินไว้ 60,000 ล้านบาทเท่าเดิม แต่จะมีการคุมเข้มการเบิกจ่ายมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกินวงเงินที่ตั้งไว้
2014-11-29 16:07
กรมบัญชีกลางพร้อมเดินหน้านำระบบ e-Market และ e-Bidding มาแทน e-Auction ในการจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มใช้ทดลองนำร่องกับส่วนราชการ 12 แห่ง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ลดปัญหาการฮั้วราคากันเองระหว่างภาคเอกชนที่เข้าร่วมประมูล  
2014-03-01 16:12
อธิบดีกรมบัญชีกลางชี้นำงบกลาง 2 หมื่นล้านจ่ายจำนำข้าว ต้องรอหารือ กกต.-สำนักงบประมาณ หาก กกต.มีคำตอบชัด ให้ ธ.ก.ส.ตั้งเบิกจ่ายเข้ามา แจงช่วงนี้เงินค้างจ่ายชาวนา มาจากเงินกองทุน-ระบายข้าวไปก่อน “สมชัย” ระบุ กกต.อนุมัติงบ 712 ล้านจ่ายหนี้จำนำข้าวชาวนา ไม่ใช่ว่าจะต้องอนุมัติ 20,000 ล้านตามที่รัฐบาลเสนอ เหตุวงเงิน 2 ก้อนมีความแตกต่างกัน  
2013-10-11 00:03
  10 ต.ค.56 - จากกรณีที่กรมบัญชีกลางมีประกาศให้การรักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและผู้มีสิทธิ โรงพยาบาลสามารถบวกกำไรยาชื่อสามัญได้สูงสุด 200% และคิดกำไรส่วนเพิ่มสำหรับยาต้นแบบได้ไม่เกิน 3% แต่ไม่เกินราคากลาง และจะให้ใช้กำไรที่ได้เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการดูงานต่างประเทศของหมอในโรงพยาบาลของรัฐ  
Subscribe to กรมบัญชีกลาง