อัพเดทล่าสุดเมื่อ 8 นาที 24 วินาที ที่ผ่านมา

กระจายอำนาจ

2018-09-06 10:19
อินโดนีเซียกับไทยมีความเหมือนกันในแง่ของการปกครองที่ถูกทหารเข้าแทรกแซงมาอย่างยาวนาน แต่มีความต่างกันในแง่ที่ไทยเรานับแต่การรัฐประหาร พ.ศ.2490 ก็สลับสับเปลี่ยนรัฐบาลระหว่างพลเรือนกับทหารมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน แต่อินโดนีเซียภายหลังที่ซูฮาร์โตได้ถูกยุติการปกครองอันยาวนานติดต่อกันกว่า  32 ปี ใน 1998 อินโดนีเซียก็ไม่กลับไปสู่การปกครองแบบเผด็จการทหารอีกเลย อีกทั้งยังมีความก้าวหน้าในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นยิ่งกว่าไทยเป็นอันมาก เพราะไทยเราเมื่อมีการรัฐประหารคราใดก็มีการดึงอำนาจกลับเข้าส่วนกลางทุกครั้ง
2017-11-24 14:20
  ลดขนาดราชการส่วนกลาง เลิกราชการส่วนภูมิภาค ส่งเสริมราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายอำนาจสู่ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย คือการปฏิรูประบบราชการที่แท้จริง กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557
2016-08-04 16:38
ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ตัดอำนาจท้องถิ่นหลายด้าน ไม่มีข้อความ ‘ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง’ ไร้ ‘แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ’ เปิดทาง ‘ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ’ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการกระจายอำนาจในอนาคต
2015-05-21 16:12
  ในเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะที่ส่วนกลางในกรุงเทพฯ กำลังอยู่ในกระแสถกเถียงเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตลอดจนการเคลื่อนไหวในเรื่องการลงประชามติ แต่ชาวนครปฐมกำลังมีประเด็นเคลื่อนไหวรณรงค์ของตนเอง นั่นคือ การคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์ไปยังอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2014-09-30 14:24
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 มีการจัดเสวนาวิชาการหัวข้อ "ถ้าชาตินี้เราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้? การแยกเป็นอิสระของสกอตแลนด์ และผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ" ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิทยากรประกอบด้วย วิโรจน์ อาลี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผศ.ณัฐนันท์ คุณมาศ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.วสันต์ เหลืองประภัสร์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการเสวนาโดยจิตติภัทร พูนขำ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2014-09-03 08:41
  ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดใจอันใดที่ปรากฏกระแสข่าวการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาในระยะหลังนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยุบ อบจ. เพราะในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยนั้น เมื่อใดก็ตามที่มีกระแสเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นมา กระแสของการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถูกปลุกขึ้นมาต่อกรเมื่อนั้น
2014-07-16 06:44
ประกาศ คสช. 85/2557 ระบุสถานการณ์ในปัจจุบันไม่สามารถจัดเลือกตั้ง อบต.-อบจ.-เทศบาล หากสภาท้องถิ่นครบวาระ-ว่างลงให้ตั้งกรรมการสรรหา สมาชิกสภาท้องถิ่นอายุ 35 ขึ้น-จบ ป.ตรีขึ้น-รับราชการหรือเคยรับราชการระดับ 8 ขึ้น-หรือเป็นหัวหน้าองค์กรภาคเอกชน ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นให้ปลัดทำแทน นอกจากนี้ยังออกประกาศ คสช. 86/2557 ใช้วิธีสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสภาเขต
2014-07-08 04:05
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าประเทศไทยเดียวกัน ผวจ.ทำหน้าที่ตัวแทนรัฐบาล หากมาจากการเลือกตั้งความเชื่อมโยงจะขาดหายไป ท้องถิ่นการกระจายอำนาจอยู่แล้วผ่าน อบต. อบจ. - เล็งสร้างความเข้าใจเยาวชนว่า กทม. เป็นท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลไม่ใช่จังหวัดที่ 77 อย่างที่เข้าใจ - ด้าน "ชำนาญ จันทร์เรือง" เตือนจะพาประเทศย้อนยุคเมืองขึ้น
2014-06-25 04:25
กระแสการขับเคลื่อนของการกระจายอำนาจของไทยมีมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันที่จะมีการตั้งสภาปฏิรูปขึ้นมาเพื่อปฏิรูปประเทศ การขับเคลื่อนเพื่อการกระจายอำนาจที่เห็นเป็นรูปธรรมนับตั้งแต่30-40 กว่าปีก่อนที่คุณไกรสร ตันติพงศ์อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอแนวความคิดที่จะให้เชียงใหม่มีกฎหมายเป็นของตนเอง แต่พอคุณไกรสรได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมความคิดดังกล่าวก็เลือนหายไป ตามมาด้วยคุณถวิล ไพรสณฑ์ อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์และอาจารย์ธเนศวร์ เจริญเมืองก็ออกมารณรงค์ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก็ถูกต่อต้านอย่างรุนแรง
2014-04-15 08:33
(เพื่อความต่อเนื่อง อ่านบทความตอนแรกได้ที่ Limited Government : แผนการ(บางข้อ)ของสุเทพที่จะจัดการระบอบทักษิณได้ชะงัด1 ) ๐๐๐๐  3. รัฐบาลกลางที่มีอำนาจจำกัด (Limited government) คือทางรอด

Pages

Subscribe to กระจายอำนาจ