อัพเดทล่าสุดเมื่อ 20 นาที 31 วินาที ที่ผ่านมา

กระจายอำนาจ

2014-01-21 22:34
เครือข่ายทางสังคม 29 องค์กร เสนอปฏิรูปประเทศหลายด้านทั้งเพิ่มสภาพลเมือง ลดอำนาจส่วนกลาง-กระจายอำนาจ ส.ส.ไม่สังกัดพรรค จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ต่อสถานการณ์ปัจจุบันเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรง-เจรจาร่วมกันโดยเร็วเพื่อหาทางปฏิรูปประเทศ 21 ม.ค. 2557 - เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป (คชสป.) 29 องค์กร นำโดยจินดา บุญจันทร์ และนายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง "ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" มีรายละเอียดดังท้ายนี้
2013-12-19 19:36
ผลพวงของการชี้มูลทุจริตสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอของ ปปช.และข่าวลือเรื่องการใช้เงินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านนักการเมืองที่กระหน่ำประโคมข่าวกันถี่ยิบในช่วงหลัง ทำให้กระแสการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเริ่มมีการหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอีกด้วยเหตุที่ว่าไหนๆตอนนี้ตำแหน่งดังกล่าวก็ผูกพันกับการเมืองอยู่แล้ว เรามาเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกันเสียเลยไม่ดีกว่าหรือ แต่ก่อนที่จะไปถึงข้อสรุปว่าควรหรือไม่ควร เรามาดูนานาอารยประเทศทั้งหลายว่ามีรูปแบบการปกครองกันอย่างไรบ้าง ฝรั่งเศส
2013-12-17 00:02
เลขาธิการ กปปส. อธิบาย 5 ปฏิรูป เลือกตั้งยุติธรรม-ปราบทุจริต-ประชาธิปไตยยึดโยงประชาชน-แก้เหลื่อมล้ำ-ปฏิรูปตำรวจ ใช้เวลา 1 ปีไม่เกินปีครึ่งก่อนเลือกตั้ง พร้อมขอโทษตระกูลชินวัตรหากถูกพาดพิง ขอตีวงเฉพาะทักษิณ-เยาวภา-ยิ่งลักษณ์ ที่ตะโกน 'ออกไป' หมายถึงออกจากรักษาการนายกฯ ไม่ได้เนรเทศ เพราะเป็นคนไทยด้วยกัน ส่วนทักษิณนั้นหนีไปเอง
2013-12-14 20:55
เสื้อแดงเปิดตัวพรรคพลังประชาธิปไตย ประแสงยันไม่ใช่พรรคสำรองพรรคใหญ่ เผย กกต.ไม่รับจดชื่อพรรค ‘คนเสื้อแดง’ และคำว่า“แห่งชาติ” จิตราชี้สร้างพรรคมวลชนไม่ใช่พรรคของบางคน ดันนโยบายแรงงาน
2013-12-14 18:05
ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองวอนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ประสงค์จะเข้าสู่อำนาจรัฐในอนาคตกระทำสัตยาบันจะผลักดัน ร่าง พรบ.จังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ....... ซึ่งได้ยกร่างโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ทันที 14 ธ.ค. 2556 - ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองส่งจดหมายเปิดผนึกถึง องค์กร/หน่วยงาน/และผู้มีแนวคิดปฏิรูปการกระจายอำนาจ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาเรื่องข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2013-09-25 22:58
เมื่อย้อนดูประวัติศาสตร์เรื่องการปกครองท้องถิ่นไทยพบว่า ประเทศไทยเริ่มมีการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีแนวคิดในการปฏิรูปทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การปกครองและระบบศาล ในส่วนของการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินทรงเห็นว่าบ้านเมืองยังไม่เจริญ ราษฎรส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษา กอปรกับห่วงใยในหลาย ๆ เรื่องของราษฎร จึงมีการให้ความรู้กับประชาชนพอที่จะปกครองตนเองได้ก่อน โดยการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ในชื่อที่ว่า พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.
2013-09-04 22:16
ความเคลื่อนไหวที่คืบหน้ามาเป็นลำดับนับแต่ได้มีการยกร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ....ขึ้นมาเมื่อเดือนมกราคม 2554 และได้มีการปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอดจนได้เนื้อหาสาระที่คิดว่าครอบคลุมและสามารถตอบโจทย์แก่ผู้สงสัยได้ในระดับหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่ใน 25 อำเภอ มากกว่า 40 เวที จึงได้มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่จนเป็นที่ฮือฮาไปทั่วประเทศ มีทั้งการสนับสนุนและแรงต้านด้วยเหตุเนื่องจากการที่ไปกระทบฐานอำนาจของตน  

Pages

Subscribe to กระจายอำนาจ