กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่มทะลุวังทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์หน้ากระทรวงวัฒนธรรม เรียกร้องให้ถอดถอน 'เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์' สมาชิกวุฒิสภา ออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
2023-08-06 18:03
ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย” จากกระทรวงวัฒนธรรม แต่ไม่ขอเข้าร่วมงาน เนื่องจากกำลังไว้ทุกข์ให้กับสังคมไทยที่เสียงส่วนใหญ่กำลังถูกปล้นชิง
2023-07-24 18:08

Pages