กรีนพีซ

รายงานใหม่กรีนพีซเผยภัยคุกคามมหาสมุทรเพิ่มขึ้น เรียกร้องรัฐบาลเร่งให้สัตยาบันสนธิสัญญาสร้างเขตคุ้มครองระบบนิเวศทะเล 
2023-09-16 17:52
ความเห็นของกรีนพีซต่อรายงานสังเคราะห์การทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก ย้ำการประชุม COP28 ในปี 2566 นี้ รัฐบาลต่างๆ ต้องตกลงยุติการใช้น้ำมัน ก๊าซฟอสซิลและถ่านหินอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยยึดหลักการผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย  ชี้ทางออกมีพร้อมแล้ว ระบบพลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานที่มีราคาถูกที่สุด  
2023-09-09 20:21
มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) และกรีนพีซ ประเทศไทย ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์ กรณีห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และฝุ่นพิษข้ามพรมแดน
2023-05-02 18:22

Pages