กรุงเทพโพล

กรุงเทพโพลเผยผลสำรวจประเมินผลการบริหารงานรัฐบาลครบ 4 ปี ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 5.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 เรื่องคาดหวังจากรัฐบาลแต่ทำไม่สำเร็จคือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำร้อยละ 11.8 และการจัดให้มีการเลือกตั้งร้อยละ 8.3
2018-08-04 11:53

Pages

Subscribe to กรุงเทพโพล