กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เข้าให้ข้อมูลกรรมการสอบข้อเท็จจริง หลังร้องเรียน 'กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน' เกณฑ์คนเข้าเหมือง-จ่ายเงินแลกลายเซ็นสนับสนุนโครงการเหมืองแร่โปแตช
2023-07-28 18:50
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด บ้านสระสมบูรณ์และบ้านสระขี้ตุ่น กว่า 70 คน ทำกิจกรรมรื้อถอนแท่นปูนที่บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ได้เตรียมไว้สำหรับดำเนินการขุดเจาะสำรวจแร่โปแตช 
2023-06-25 16:57