กลุ่มทะลุวัง

ผลสำรวจ 'ซูเปอร์โพล' 1,135 คน 76.9% ระบุต้องมีพรรคการเมืองที่มีคนแบบ 'ชาดา ไทยเศรษฐ์' กล้าแสดงจุดยืนชัดเจน จงรักภักดี ปกป้องเทิดทูน สถาบันหลักของชาติ 75% เชื่อว่ามีเครือข่าย สส. ในสภาฯ สนับสนุนกลุ่มเด็กเยาวชนสามนิ้ว กลุ่มทะลุวัง 
2024-02-18 11:55
สนทนากับ เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ ผู้ศึกษาทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหว เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา กับประเด็นข้อถกเถียง  ‘ความรุนแรง’ ของกลุ่มทะลุวัง-มวลชนอิสระ หลักเกณฑ์ในการมองทั้งรูปแบบกิจกรรมและเป้าประสงค์ รวมทั้งในชวนทบทวนเนื่องในวาระครบรอบ 3 ปี  10 ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 'แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ' ส่งผลอย่างไร โดยเฉพาะกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า เป็นการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2023-08-14 02:46
กลุ่มทะลุวัง ประท้วง 'เพื่อไทย' จับมือ 'ภูมิใจไทย' ตั้งรัฐบาล ฉีดแอลกอฮอล์ ดักทางออกตัวแทนพรรค ด้าน 'ชลน่าน' รับต้องประเมินสถานการณ์ ระบุหากสามารถมีมาตรการป้องกันให้กลุ่มมวลชนแสดงออกในสถานที่ที่เหมาะสมได้ก็ต้องทำ
2023-08-08 02:12