กลุ่มพลเมืองเสมอกัน

นักกิจกรรมเชียงใหม่จัดกิจกรรมยืนหยุดทรราชต่อหลังเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา เรียกร้องสิทธิประกันตัวให้แก่นักโทษทางการเมืองในเรือนจำ ทวงถามการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และปฏิรูปเรือนจำ
2023-05-21 13:54