กลุ่มองค์การอิสรภาพกะฉิ่น

แม้ว่าองค์การอิสรภาพ (KIO) จะประสบปัญหาต้องการเงินทุนในการซื้ออาวุธและจัดหาสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่พวกเขาปกครอง แต่ KIO ก็ยอมยกเลิกเหมืองแร่แรร์เอิร์ธหลังจากที่ประชาชนกว่า 10 หมู่บ้านออกมาประท้วง ตอนที่ 2 พูดถึงความต้องการตลาดโลกที่กำลังต้องการแร่แรร์เอิร์ธสูงมาก และทุนจีนกับกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องที่อะไรทำให้ KIO ยอมฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ตัวเองในที่สุด
2023-05-20 14:18
องค์การอิสรภาพกะฉิ่น (KIO) ยอมยกเลิกโครงการเหมืองแร่แรร์เอิร์ธในพื้นที่ปกครองของตนเอง แม้จะกำลังประสบปัญหาต้องการเงินทุนในการซื้ออาวุธ หลังประชาชน 10 หมู่บ้าน กว่า 1,500 คนร่วมกันประท้วง เพราะเกรงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต 
2023-05-19 18:55