กลุ่มเปราะบาง

บอร์ด สปสช. เพิ่ม 10 สิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มผู้ต้องขังทั่วประเทศ 270,000 ราย เผยเป็นบริการใหม่ 1 รายการ “บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่” และ 9 รายการ ที่ขยายเพิ่มจำนวนครั้งรับบริการ พร้อมเดินหน้าปีงบประมาณ 2567 ช่วยดูแลผู้ต้องขังมีสุขภาพที่ดี 
2023-11-08 15:37
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย และตัวแทนคณะทำงาน Thailand Taxonomy ร่วมวงเสวนา ให้ความเห็นและมุมมองต่อโอกาส และความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรมในประเทศไทยว่าจะ “ปรับตัว” และ “เปลี่ยนแปลง” อย่างไรให้ยั่งยืน ย้ำการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ต้อง 'ยุติธรรม' ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2023-09-21 19:51