กวี

ฟาฏอนียะ! ฉันศรัทธาในอุดมการณ์แผ่นดินเกิดของเธอ
เธอมีทางเลือกต่อสู้ สันติภาพ หรือเอกราช
การสถาปนาสันติภาพในชายแดนใต้หนทางยังอีกไกล
ทว่าใกล้กว่าการกอบกู้เอกราชบนซากศพของมนุษยชาติ

เธอก่อกำแพงสูงชัน อัตตาที่สูงลิ่ว
ประวัติศาสตร์ยังคงถูกสร้างแบบชาตินิยม
ซีแย นายู บริบทอยู่ตรงไหน
คนพุทธสยาม มลายูปาตานี ฤา

คนอื่น ของแผ่นดินเขา ไม่ใช่เรา
มลายู ปาตานี อิสลาม ยากแยกแยะ
เสียงระเบิด กระสุนปืน คราบน้ำตาและความเจ็บปวด
ทหาร ขบวนการ ในม่านหมอกสงคราม

บุหงารายา อาจสวยงามกว่าดอกไม้อื่นใด
ยะลา นรา ปัตตานี อาจรวมบางส่วนของสงขลา
แล้วพร่ำพรรณาถึงชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์
อิสลามสยาม มลายูเซอตูล สิงขรา อยู่หนใด

ชาตินิยมสยามยังคงข่มเหงชาตินิยมปาตานี
แผ่นดินนี้ใครก็เอาไปไม่ได้ ชาตินิยมสยามลั่น
ชาตินิยมปาตานีสำทับ ทางออกคือการปลดแอกกอบกู้เอกราช
“แผ่นดินนี้ของนายู หาใช่ของซีแยที่นำสงครามปล้นรัฐอิสระ”

ชาตินิยมสยาม-ปาตานี ฝังรากเหง้าลึกสุดโต่ง
ประวัติศาสตร์ชาตินิยมสยาม-ปาตานี คือต้นตอ
หากรัฐไทย-ปาตานีชน ไม่ข้ามพ้นแก่นที่แท้จริง
ความรุนแรงที่ปลายด้ามขวานจะดำเนินตราบชั่วกาลปาวสาน