กสม.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เผยแพร่สารเนื่องใน “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” ประจำปี 2566 ขอสนับสนุนให้ทุกคนลุกขึ้นยืนหยัดพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงและเด็กหญิง และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่ไม่มีใครสมควรต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงอีกต่อไป
2023-11-24 16:29
กสม. เผยผลการติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการหรือข้อเสนอแนะของ กสม. ชุดที่ 3 และ 4 - เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี SEANF เฉลิมฉลอง 30 ปีหลักการปารีส และ 75 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน - ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมผลักดันการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ แก้ไขนิยาม “ป่า” ตามหลักสากล ป้องกันผลกระทบทางการค้าจาก EU
2023-11-24 13:23
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซา ย้ำสิทธิมนุษยชนของประชาชนจำเป็นต้องได้รับการปกป้องในสถานการณ์ความขัดแย้ง และหวังว่าจะมีการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีเพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในฉนวนกาซาโดยเร็ว
2023-11-17 12:23
กสม. เสนอแก้ปัญหาการดูแลเด็กที่เติบโตในสถานสงเคราะห์ ห่วงถูกละเมิดสิทธิ เสนอให้มีกลไกคัดกรอง และการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง - ร่วมเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขับเคลื่อนกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ
2023-11-16 16:31
กสม. แถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2566 กสม. หารือ สธ. วางแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพ จับมือวุฒิสภาขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน - ตรวจสอบกรณีสภาทนายความฯ กำหนดให้ผู้จบอนุปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยบางแห่งขอตั๋วทนายได้ เป็นการควบคุมมาตรฐานทางวิชาชีพ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
2023-11-11 08:59
กสม. ชี้กรณีผู้ต้องกักชาวอุยกูร์ถูกควบคุมตัวไว้โดยไม่มีกำหนดกระทั่งเจ็บป่วยเสียชีวิต เป็นการละเมิดสิทธิฯ แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข - ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพฯ คณะแพทยศาสตร์ มช. ส่งผลกระทบต่อชุมชน แนะเยียวยาความเสียหายและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
2023-10-28 09:15
กสม. ชี้ กรณีตำรวจและบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ขัดขวาง-คุกคามการชุมนุมโดยสงบของเยาวชน เท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิ พบตำรวจใช้กำลังจับกุมเยาวชนด้วยความรุนแรง ไม่แจ้งสิทธิระหว่างจับกุม หรือใช้สายรัดพลาสติรัดข้อมือระหว่างควบคุมตัว
2023-10-19 17:15
กสม. ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. หาดใหญ่ ควบคุมตัวผู้ต้องหาหญิงปะปนกับชาย แนะ ตร. กำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ - เสนอกรมชลประทานทบทวนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวมฯ ชี้ขาดการมีส่วนร่วม หนุนจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำตามกลไกพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
2023-10-06 11:14
กสม. ร่วมภาคีเครือข่ายจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ขับเคลื่อนงาน 5 ประเด็นสิทธิสำคัญ ภายใต้แนวคิด “ศักดิ์ศรี เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรมสำหรับทุกคน” - ชี้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็กล่าช้า เป็นการละเมิดสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
2023-08-17 12:48
กสม. ชี้ กรณีสื่อมวลชนเสนอข่าว “น้องต่อ” ละเมิดสิทธิเด็ก และสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว - ระบุกรณีเจ้าหน้าที่ สภ.ปากน้ำ จ.ระนอง ทำร้ายแรงงานชาวเมียนมาระหว่างควบคุมตัว เป็นการละเมิดสิทธิผู้ต้องหา - แนะ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า หยุดเผยแพร่สื่อที่สร้างความเข้าใจผิดต่อเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น
2023-07-22 12:40
เครือข่ายชาวเล อันดามัน ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้ตรวจสอบกระบวนการรัฐอนุญาตให้เอกชนทำโรงแรมทับพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ชาวเลภูเก็ต - พังงาและที่อนุรักษ์แหล่งเต่าทะเลวางไข่
2023-07-01 15:05
กสม. ประสาน ศธ. ยกเลิกระเบียบฯ ที่จำกัดเสรีภาพการแต่งกายตามหลักศาสนาของนักเรียนมุสลิม - ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองปกาไสย จ.กระบี่ ชี้ขาดการมีส่วนร่วมและการประเมินความเสียหายต่อชุมชน แนะหาทางเลือกอื่นในการบริหารจัดการน้ำ
2023-07-01 10:32
กสม. เผย สตช. แก้ไขระเบียบคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา ผู้พ้นโทษและเยาวชนแล้ว - ประสาน สปสช. จ่ายเงินเยียวยากรณีกล่าวอ้างว่าแพทย์ รพ.นครพนมวินิจฉัยโรคผิดพลาด เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
2023-06-17 11:42
กสม. แนะ สพฐ. แก้ไขระเบียบที่อาจลิดรอนสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ย้ำเด็กเรียนนอกระบบต้องเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม - ประชุมหารือระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนฯ เตรียมจัดทำข้อเสนอแนะแก้รัฐธรรมนูญเพิ่มประเด็นสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี
2023-06-10 10:24
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชงแก้กฎหมายปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรสเป็น 18 ปี เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก เสนอปรับปรุงกฎหมายคดียาเสพติด ให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวมีสิทธิที่จะได้พบศาลโดยพลัน
2023-04-22 09:23
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ห่วงใยกรณีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวพม่าในประเทศไทย เร่งรัดให้นำระเบียบคัดกรองคนผู้เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศฯ มาบังคับในทางปฏิบัติโดยเร็ว เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกส่งกลับตามหลักการ non-refoulement
2023-04-13 11:39

Pages