อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 14 นาที ที่ผ่านมา

กองทุนประกันสังคม

2015-11-10 20:50
10 พ.ย. 2558 กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.
2015-05-19 19:01
กมธ. ปฏิรูประบบสาธารณสุข สปช. เตรียมเสนอให้ ปรับปรุงคุณภาพการรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานให้เท่าเทียมกันทั้ง 3 กองทุน (ข้าราชการ-ประกันสังคม-บัตรทอง) เผยเตียมตั้งศูนย์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพระดับชาติ
2015-04-28 14:28
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แถลงผลงานของกระทรวงในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญของคำแถลงมี 7 ประเด็นที่ประสบความสำเร็จ[1] อย่างไรก็ตามหากพิจารณาลงไปในรายละเอียดของคำแถลงนั้น พบว่ายังมีปัญหาของแรงงานกลุ่มต่าง ๆจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รับการสะสาง ยังคง “ซุกปัญหาเป็นขยะไว้ใต้พรม” ทั้งๆที่ตั้งแต่รมว.ว่าการกระทรวงแรงงานเข้ามารับตำแหน่ง มีผู้ใช้แรงงาน เช่น คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เข้าพบเพื่อเสนอปัญหาที่ควรหยิบยกมาแก้ไข แต่พบว่าวันนี้ปัญหาบางเรื่องยังคงถูกเพิกเฉย ความส
2014-01-29 02:12
29 ม.ค.2557 กรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าเมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา หลังการลงนามไม่ให้รัฐบาลนำเงินกองทุนประกันสังคม ไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าว นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการประกันสังคม ทำความเข้าใจกับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งต่างพอใจและปรบมือแสดงความดีใจ ก่อนที่นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า การเจรายืนยันชัดเจนว่า ไม่ได้รับการติดต่อ และไม่สามารถนำเงินไปใช้ได้ เพราะขัดต่อกรอบการลงทุน และกฎหมายประกันสังคม รวมทั้งกล่าวว่า จะติดตามและตรวจส
2013-08-23 03:52
ขณะนี้ฝ่ายรัฐกำลังพยายามยุบเลิกพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 โดยโอนย้ายการออมของประชาชนที่ไม่ใช่ข้าราชการทั้งหมดให้ไปอยู่กับกองทุนประกันสังคม พระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ เป็นผลผลิตร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่อำนวยการเรื่องวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุไทย เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และประชาชนอีกจำนวนมาก และพรรคเพื่อไทยเองเมื่อเป็นพรรคฝ่ายค้านก็เป็นผู้เสนอกฎหมายบำนาญแห่งชาติเพื่อไปแข่งกับฉบับของรัฐบาลในอดีต
2013-02-12 16:52
ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้ทำการศึกษาโครงการการพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ ำเสนอต่อสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย  โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
2012-03-23 23:40
 (22 มี.ค.55) วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและผลักดันร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ เล่าถึงที่มาที่ไปของร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ น.ส.วิไลวรรณ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 14,264 คนเป็นผู้เสนอ พร้อมย้ำถึงความต้องการให้มีนำร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การประชุมสภาเพื่อรับหลักการก่อนปิดประชุมสภาสมัยนิติบัญญัติวันที่ 18 เมษายนนี้  
2012-03-23 00:40
คนงานชุมนุมหน้ารัฐสภา เรียกร้องเร่งนำร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับคนงาน พิจารณาให้ทันสมัยสามัญนิติบัญญัติ โดยมี รมว.แรงงาน วิปรัฐบาล-ฝ่ายค้าน มารับหนังสือร่วมกัน  
2011-12-23 12:57
    ชื่อบทความนี้ดูแล้วอาจแปลกๆ ไปนิด ว่ามันจะเกี่ยวอะไรกันกับ 10 ล้านคน หมอ 2 คน และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ กว่า 1 ปี ที่ได้ติดตามการทำงานด้านการแพทย์ของระบบประกันสังคม ก็พบว่าทั้ง 3 เรื่องนั้นมีความสัมพันธ์และเป็นเหตุและเป็นผลซึ่งกันและกัน ดังนี้
2011-12-22 23:39
สปส.แถลงผลดำเนินการปี 54 - เผย 1 ม.ค.55 ปรับรูปแบบวิธีจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกลุ่มโรคร้ายแรง และเพิ่มเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับ รพ.ในอัตรา 1,446 บาทต่อคนต่อปี ส่วนเริ่มโครงการบัตร 1 ใบรักษาได้ทุกโรงพยาบาล กลางปี 55 นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แถลงผลการดำเนินงานปี 2554 ว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนอยู่ในความดูแลของ สปส.

Pages

Subscribe to กองทุนประกันสังคม