กองทุนประกันสังคม

'ประกันสังคม' เปิด 2 ช่องทางเช็กรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม พร้อมขั้นตอนหากไม่พบรายชื่อต้องทำอย่างไรบ้าง  
2023-11-23 18:51
นักวิชาการชี้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หว่านเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยในสถานประกอบการ สนับสนุนรัฐมนตรีแรงงานทวงค่า Service Charge 10% ให้พนักงาน เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ให้ผู้ประกันตน เสนอปฏิรูประบบแรงงานรับมือ AI และสร้างความเป็นธรรมและความสามารถแข่งขัน
2023-11-05 16:22
‘ประชาไท’ ช่วยสรุปว่าบอร์ดประกันสังคมเป็นใคร มาจากไหน มีอำนาจหน้าที่อย่างไรตามบทบัญญัติกฎหมาย และประชาชนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 39 และ 40 จะเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างไรบ้าง 
2023-10-20 17:58

Pages