อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 32 นาที ที่ผ่านมา

กองทุนยุติธรรม

2018-10-22 22:08
วงเสวนาพูดคุยประเด็นหลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราว ว่าด้วยคณิตศาสตร์การประกันตัว กฎหมายให้เท่าเทียม เจ้าหน้าที่ขอเท่าทุน คุกจึงขังคนจนหลายหมื่น ไม่มีเงินประกันทำคนยอมสารภาพ กองทุนยุติธรรมพิพากษาก่อนศาล เสนอปรับฐานคิด แก้กฎหมาย-ข้อบังคับเรื่องประกันตัว แต่มีข้อท้าทายทุกอย่าง โครงการประเมินความเสี่ยงคือพัฒนาการลดความเหลื่อมล้ำที่ดี แต่ทำไมไม่ทำต่อ
2018-08-29 14:44
ศาลชัยภูมิพิพากษาจำคุก 3 ชาวบ้านคดีทวงคืนผืนป่า ชดใช้ค่าเสียหายรายละร่วมแสน พร้อมให้ออกจากที่ดินทำกิน โดยได้ประกันตัว หลังญาติร้องขอช่วยเหลือเงินค่าปรับต่อกองทุนยุติธรรม 'ปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน' ชี้ "ทวงคืนผืนป่า" เป็นความเลวร้ายที่ตกอยู่บนความทุกข์ของชาวบ้าน เหตุเข้ามายึดที่ดินทำกิน แนะเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้
2017-10-04 20:26
ครม. อนุมัติมาตรการลดหย่อนภาษี 2 เท่า จากการบริจาคเงินเข้ากองทุนยุติธรรม ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้
2017-09-01 14:06
แม่ผู้ต้องหาคดีกวาดจับหน้ารามฯ เผยลูกถูกซ้อมให้สารภาพ ซ้ำแยกทางสามีหลังลูกติดคุก เผยหากเคลียร์เรื่องลูกไม่ได้จะไม่กลับอยู่ด้วยกัน ขอความเมตตากองทุนยุติธรรม หวังประกันลูกมาช่วยทำงาน  วอนรัฐอย่าใส่ร้าย โปรดให้ยุติธรรม แฟ้มภาพ
2017-05-13 01:48
กรณีกวาดจับนักศึกษาและผู้พักอาศัยย่านรามคำแหงหลังรัฐบาลปูดข่าว 'คาร์บอม' เมื่อตุลาคม 59 - ล่าสุดญาติจำเลย 9 ราย ทวงถามคำร้องขอกู้เงินประกันตัวกับกองทุนยุติธรรม หลังยื่นไปนาน 6 เดือนไม่คืบหน้า ตรวจสอบพบเอกสารตกค้าง 1 ศาลไม่อนุมัติ 4 กำลังพิจารณา 1 และไม่มีเอกสาร 3
2017-01-22 11:09
สถิติ ‘กองทุนยุติธรรม’ ปี 2549-2559 มีผู้มายื่นคำขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ รวม 17,436 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือไปทั้งสิ้น 438,925,005.77 บาท พบอนุมัติ ‘ค่าประกันตัว’ เป็นอันดับแรก ตามมาด้วย ‘ค่าทนายความ’ ช่วยเหลือประกันตัวคดี ‘ลักทรัพย์-บุกรุก-พยายามฆ่า-ทำร้ายร่างกาย-คดีฉ้อโกง’ มากที่สุด
2015-10-27 20:24
27 ต.ค.2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่  พระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 โดยมีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหา 43  มาตรา โดยมีหมายเหตุระบุไว้ด้วยว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ.
2015-10-15 22:28
15 ต.ค. 2558 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามของ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสนช.
2013-08-28 00:54
27 ส.ค.56  ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์  มีการจัดเสวนาเรื่อง “การแก้ปัญหาสิทธิผู้ต้องหาในการได้รับการประกันตัว” โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ. มีวิทยากรได้แก่ ศ.ดร.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), ดล บุนนาค ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร, รศ.ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ., ผศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ภาควิชากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มธ., นงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และพล.ต.ต.ประสิทธิ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
2013-04-04 01:12
เสนอตกลงกับศาลให้หนังสือรับรองแทนหลักทรัพย์ , กระจายอำนาจอนุมัติความช่วยเหลือให้อนุกรรมการแต่ละภูมิภาค, ขยายความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิทุกประเภท โดยเฉพาะจากเจ้าหน้าที่รัฐในระหว่างควบคุมตัวทุกกรณี  

Pages

Subscribe to กองทุนยุติธรรม