กองเซ็นเซอร์

เปิดเหตุผลของศาลปกครองสูงสุดในการยกเลิกคำสั่งห้ามฉาย “เชคสเปียร์ต้องตาย” ของกองเซ็นเซอร์ห้ามฉายและยังสั่งให้จ่ายชดเชยค่าเสียหาย 5 แสนบาทพร้อมดอกเบี้ย ศาลเห็นว่าแม้จะมีฉากที่สื่อถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ แต่ศาลกลับเห็นเห็นว่าฉายได้ไม่ได้สร้างความแตกแยกสามัคคี คำสั่งของกองเซ็นเซอร์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2024-02-21 17:20
ศาลปกครองสูงสุดยกเลิกคำสั่งห้ามฉายหนัง “เชคสเปียร์ต้องตาย” ของกองเซ็นเซอร์และยังสั่งให้จ่ายค่าเสียหาย 5 แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้สร้างหนัง “มานิต” สะท้อนสู้คดีกันนานกว่า 11 ปีทำให้เสียโอกาสที่หนังจะได้ฉาย นักแสดงไม่ได้รับโอกาสที่ควรได้ แต่คำพิพากษานี้ยังคงสำคัญต่อวงการหนังไทยเพราะกองเซ็นเซอร์จะต้องใช้ดุลพินิจระมัดระวังกว่านี้ในอนาคต
2024-02-20 14:17