กะเบอะดิน

ชาวกะเบอะดิน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กว่า 30 คน รวมตัวชูป้ายคัดค้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230 กิโลวัตต์ของ กฟผ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 'ผันน้ำยวม' หลัง กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาเดินทางเข้าไปจัดเวทีในหมู่บ้าน หวั่นกระทบสุขภาพและสูญที่ดินทำกิน
2023-04-24 18:14
นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์จากชุมชน 'กะเบอะดิน' โครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อยที่กำลังเกิดขึ้น จะมีผลเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของป่าและลำน้ำ สภาพภูมิอากาศ และทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนบ้านกะเบอะดินเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ
2023-03-27 12:16