การกระจายอำนาจ

ฝุ่น PM 2.5 วัฏจักรปัญหาที่วนมาทุกปี ระบบราชการแบบต่างคนต่างทำไม่มีศักยภาพแก้ปัญหา ร่างกฎหมายอากาศสะอาดสร้างกลไกบูรณาการการทำงาน สร้างการมีส่วนร่วม มาตรการจูงใจและลงโทษ สภาลมหายใจเสนอให้กระจายอำนาจและทำความเข้าใจความซับซ้อนของปัญหา ร่วมผลักดันกฎหมายสะอาดให้เป็นจริง
2023-06-03 16:03
ปิยบุตร ชี้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศยังไม่ใช่คำตอบ แนะปลดล็อกท้องถิ่นที่แท้จริงคือต้องกระจาย ‘งาน-เงิน-คน’ ลงไปที่ อปท.
2023-06-02 21:39
สัมภาษณ์ ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มธ. เทียบการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมนี รวมทั้งบทบาทของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของตำรวจ และประเด็นสะท้อนฐานคิดของรัฐไทยว่ามองประชาชนอย่างไร
2023-04-11 18:34

Pages