อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 20 นาที ที่ผ่านมา

การกระจายอำนาจ

2014-11-03 18:49
อภิปราย ‘รัฐไทยกับการแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจ’ นิธิ ชี้ต้นตอจาก Oligopoly - Oligarchy ‘บรรยง’ ระบุอยู่ที่ขนาด บทบาทและอำนาจรัฐ 'สมเกียรติ' แนะเปลี่ยนโมเดลการพัฒนา ‘ผาสุก’ วิเคราะห์การตอบสนอง Global value chain
2014-08-27 23:16
อำนาจมากที่ไหน คอรัปชันก็มากที่นั่น
2014-08-25 06:21
หลัง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พาดพิงผู้บริหารท้องถิ่นไม่ระบุชื่อ กล่าวหาว่ามีบ้านในยุโรป-บินเฟิร์สคลาส-ดื่มไวน์หลักแสน-เรียกหากะปิน้ำปลา ทำให้สมาคม อบจ. ออกแถลงการณ์ประท้วงว่าทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย ขอความร่วมมือ อบจ. แต่งชุดดำมาทำงานวันจันทร์ 25 ส.ค. 2557 - ตามที่เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คพาดพิงผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) รายหนึ่งโดยไม่ระบุชื่อ โดยกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาส ดื่มไวน์ขวดละเป็นแสน แต่เรียกหากะปิน้ำปลาบนเครื่องบินนั้น
2014-08-12 17:36
ดร.ยอดพล เทพสิทธา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2014-07-17 00:08
“จารุพงศ์” ค้านยกเลิกเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น วิพากษ์ คสช.นำประเทศย้อนหลังทำลายระบอบประชาธิปไตยในระดับพื้นฐาน สะท้อนไม่จริงใจปฏิรูปประเทศ
2014-07-16 18:55
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 คสช ได้ออกประกาศฉบับที่ 85/557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ประกาศฉบับดังกล่าว มีผลให้การได้มาซึ่งสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปลี่ยนไปจากที่เคยได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 284 ที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของผระชาชนที่มีรายชื่อในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ  ประกาศ คสช ฉบับดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อการทำลายระบบประชาธิปไตยของท้องถิ่น(la démocratie locale) ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่นของตนเอง
2014-06-25 21:55
ธีรภัทร์ ชี้ 'ประยุทธ์' ไม่จำเป็นต้องเป็นนายกฯ แต่ควรเป็น เสนอเอาการศึกษาออกจากการเมือง-ชงตั้งสภาพลเมือง พลเดช เสนอเลือกนายกฯ ทางตรง ไม่สังกัดพรรคการเมือง จรัส หนุนกระจายอำนาจ ตั้งจังหวัดปกครองตนเอง และปฏิรูปตำรวจ
2014-06-24 18:11
กลุ่มหนุน พ.ร.บ.เชียงใหม่จัดการตนเองแถลงข่าวที่เชียงใหม่ ยืนยันหลักการ “ลดการรวมศูนย์อำนาจตรงกลาง”และ “เพิ่มอำนาจให้ ปชช.ดูแลจัดการตนเอง” ให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายในท้องถิ่นปรึกษาหารือกันจะได้เกิดปรองดองสมานฉันท์กันจริงๆ ระบุพร้อมจับตา กม.ปฏิรูป 16 ฉบับรวมทั้งการปฏิรูปที่ดิน ด้าน จนท.ทหารเข้ามาสั่งเบรคและเชิญไปพูดคุย ล่าสุดปล่อยตัวแล้ว
2014-03-04 06:14
กองทัพบกส่งคนฟ้องข้อหากบฎ - 'เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล' ชี้แจงไม่ได้กล่าวว่า "สปป.ล้านนา" คือ "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนา" ถ้ากองทัพฟ้องมาก็จะฟ้องกลับ ยืนยันให้ความเห็นไปตามหลักวิชาการเรื่องรูปแบบการปกครอง ไม่เคยเสนอให้แยกดินแดน แต่เสนอให้คนชอบ กปปส. ไปอยู่ในระบอบ กปปส. คนชอบประชาธิปไตยอยู่กับระบอบประชาธิปไตย พร้อมแนะรัฐ-กปปส.หาทางเจรจากันเพื่อเลี่ยงภาวะรัฐล้มเหลว
2014-01-30 23:03
เปิดตัวเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป รวมรวบภาคีกว่า 73 องค์กร เผย 3 ข้อทางออกจากความขัดแย้ง ‘หยุดความรุนแรง-เริ่มต้นเจรจา-เดินหน้าปฏิรูปทันที’ ชี้ปฏิรูปด่วนใน 3 เรื่อง ‘การเมือง-กระจายอำนาจ-ต้านคอร์รัปชั่น’  

Pages

Subscribe to การกระจายอำนาจ