อัพเดทล่าสุดเมื่อ 17 นาที 22 วินาที ที่ผ่านมา

การกระจายอำนาจ

2011-03-10 21:20
 (1) Time: 7.45 Destination: Chiang Rai - Train on arriving - เป็นข้อความบนป้ายแอลอีดีสีสันสวยงามที่ผมแหงนมองมันกระพริบได้ไม่ทันไร รถไฟหัวมนราวกับจรวดก็พุ่งเข้าเทียบชานชาลาอย่างเงียบเชียบมาหยุดอยู่ตรง หน้า เพื่อให้แน่ใจ ผมหยิบตั๋วที่อยู่ในมือขึ้นมาดูอีกที ที่ตั๋วระบุด่วนพิเศษ ขบวนที่ 3 หมายเลขนั่ง A2 ผมเข็นกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆ จูงขึ้นมาบนรถ มองหาที่นั่งจนเจอ จึงยกกระเป๋าขึ้นเก็บบนชั้นเหนือที่นั่ง
2011-02-05 03:00
หมายเหตุ: เรียบเรียงจาก การปาฐกถาหัวข้อ “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม โดย อปท. ได้อย่างไร” โดย นายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการสมัชชาปฏิรูป และประธานคณะกรรมการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป ระหว่างการประชุม “สมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป: ภาคเหนือ” ซึ่งจัดที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่” เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2544 ที่ผ่านมา
2011-02-05 02:41
ตัวแทนสมาชิกสภา อบต. และผู้บริหารทั่วประเทศชุมนุมที่ มท. ร้องทบทวนเรื่องขึ้นค่าตอบแทน - ค้านการลดจำนวนสมาชิก อบต. จากบ้านละ 2 เหลือ 1 คน "บุญจง" โยนพิจารณาค่าตอบแืทนเป็นเรื่องคณะกรรมการกระจายอำนาจที่นายกฯ เป็นประธาน ส่วนการแก้กฎหมายเพื่อลดจำนวนสมาชิก อบต. หากเรื่องเข้าสภาตนจะไปค้านเอง ด้านสมาชิก อบต. ยอมสลายตัวแม้ยังไม่พอใจผลเจรจา
2011-01-01 13:37
กระแสของการต่อต้านการรวมศูนย์อำนาจได้แผ่ขยายไปทั่วทุกภูมิภาค มีการเรียกร้องให้ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมากขึ้นอย่างหนาตา ในทำนองกลับกันก็มีการพยายามยื้อยุดมิให้มีการรณรงค์ดังกล่าว จนถึงกับมีการป้ายสีไปว่าเป็นการพยายามแบ่งแยกดินแดนไปเลยก็มี ผมจึงอยากจะนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร ฉบับประชาชนที่ผมได้ยกร่างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของจังหวัดอื่นอีก 74 จังหวัดเพื่อนำไปสู่การถกแถลงและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ และนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงดังนานาอารยประเทศทั้งหลาย  
2010-11-30 04:09
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วม ก.สาธารณสุข และภาคี เตรียมจัดเวทีวิชาการสู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1 “10 ปีกระจายอำนาจด้านสุขภาพ สังเคราะห์บทเรียนเพื่อหาทางออกร่วมกัน” เปิดพื้นที่ร่วมถกประเด็นคลายปมการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
2010-10-18 21:22
สวรส.ห่วง อปท.ฟ้องร้องเร่งรัดถ่ายโอน เสนอทางเลือกอื่นเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจด้านสุขภาพของประเทศ ชี้ไม่จำกัดแค่ถ่ายโอนสถานีอนามัย เผยตัวเลข อบต.สร้างศูนย์บริการสุขภาพเองแล้วกว่า 600 แห่ง เกรงเสียหายต่อระบบโดยรวมถ้าสร้างซ้ำซ้อนมากกว่านี้
2010-09-29 01:18
มติ ครม.ตั้งผู้ว่า 48 จังหวัด เป็นคำสั่งสุดท้ายก่อนปลัดกระทรวงเกษียณอายุ ส่วนเชียงใหม่ได้ "มล.ปนัดดา ดิศกุล" นั่งผู้ว่าฯ วานนี้ (28 ก.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง และผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 48 ราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ทั้งนี้ได้ต่ออายุราชการให้ นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไปอีก 1 ปี หลังจากทำหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว ครบ 4 ปี เนื่องจากมีผลการปฏิบัติราชการดีเยี่ยม เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการของจังหวัดสุพรรณบุรี
2010-02-03 01:26
ภาคประชาสังคมชายแดนใต้จัดเวทีค้นหาโมเดลการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้หลักการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญไทย ชู 3 โมเดลเป็นตุ๊กตา สังเคราะห์เป็นร่างกฎหมายเสนอผ่านสภาพัฒนาการเมือง หวังสร้างการเมืองการปกครองที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์คนมลายูชายแดนใต้   อนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยจะเป็นอย่างไรยังไม่รู้ แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แน่นอนว่าทุกคนย่อมมีความฝันถึงความสงบสุข แต่เส้นทางที่นำไปสู่ความสงบสุข จะเป็นอย่างไร ใครจะเสนอเส้นทางไหนบ้าง ก็มีความพยายามกันอยู่

Pages

Subscribe to การกระจายอำนาจ