อัพเดทล่าสุดเมื่อ 24 นาที 9 วินาที ที่ผ่านมา

การกระจายอำนาจ

2009-11-23 19:49
โลกไร้พรมแดนในประเทศที่มีพรมแดน ความขัดแย้งระหว่างระเบียบอำนาจแบบรัฐชาติกับสังคมโลกาภิวัตน์
2009-09-07 22:55
   “อาจเป็นเพราะว่าผมเป็นคนหัวเมือง จึงมองปัญหาต่างกับคนที่อยู่แต่ในพระนคร ผมไม่เห็นด้วยที่มองปัญหาประเทศไทยด้วยสายตาของคนกรุงเทพฯ”ไกรศรี นิมมานเหมินท์,
2009-08-08 03:04
วันนี้ (7 ส.ค.52) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดสัมมนาเรื่อง “ประชาชนได้อะไรจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ส่วนหนึ่งในการสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการตระเวนจัดการอบรมและสัมมนาในจังหวัดต่างๆ อาทิ ขอนแก่น เชียงใหม่ และพัทยา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ที่กำลังจะมีการผลักดันเข้าสู่ ครม.และสภาผู้แทนราษฎร
2009-07-23 05:05
เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดเวทีสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็น “กระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องถิ่น ในสถานการณ์ใหม่” ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

Pages

Subscribe to การกระจายอำนาจ