อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 34 นาที ที่ผ่านมา

การกลายเป็นเมือง

2018-08-22 01:11
งานศึกษาของวิทยาลัยนโยบายสาธารณะลีกวนยู สะท้อนภาวะเมืองขยายตัวของเชียงใหม่ ปัญหาเรื่องผังเมือง-การขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรที่สร้างลงไปในพื้นที่เกษตรกรรม การก่อกำแพงสูงแยกตัวจากชุมชนดั้งเดิม การใช้ทรัพยากรผิดที่ผิดทาง ซ้ำยังทำให้คนธรรมดาเข้าไม่ถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ
2015-09-07 16:17
การแต่งงานในอินเดียซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกมองว่ามีการคลุมถุงชนอยู่มากและมีข้อจำกัดด้านชนชั้นวรรณะ แต่เทคโนโลยีการสื่อสาร วัฒนธรรมป็อป และการขยายตัวของเมืองทำให้ชาวอินเดียแต่งงานด้วยการเลือกคู่ครองเองโดยไม่สนวรรณะชาติกำเนิดมากขึ้น แต่มีปัจจัยอื่นเข้ามาแทนอย่างความรักหรือเงินตรา 5 ก.ย. 2558 บทความจากนิตยสารดิอิโคโนมิสต์เผยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในระบบการแต่งงานของอินเดียที่มีการแต่งงานข้ามชนชั้นมากขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่และในบางกรณีก็มีการแต่งงานข้ามศาสนา บ่งชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงานภาคเทคโนโลยีที่เป็นหัวหอกของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเด็นนี้
Subscribe to การกลายเป็นเมือง