อัพเดทล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมง 48 นาที ที่ผ่านมา

การจ้างงาน

2018-09-05 16:01
สภาพัฒน์เผยอาชญากรรมไตรมาส 2 ยังพุ่งสูง กว่า 80% เป็นคดียาเสพติด ทำนักโทษล้นคุกอันดับ 6 ของโลก แนะปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาท เพิ่มทางเลือกบทลงโทษมากกว่าแค่ปรับและจำคุก ขณะที่สถานการณ์จ้างงานเพิ่ม ภาคเกษตรที่ขยายตัว อัตราการว่างงานลด รายได้และผลิตภาพแรงงานยังคงขยายตัวได้ดี หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังมีความสามารถในการชำระหนี้
2018-05-01 13:23
เปิดงานศึกษาสภาพการจ้างงานใน 'อูเบอร์-แอร์บีเอ็นบี-บีนีท' พบเจ้าของแพลตฟอร์มพยายามสร้างสภาพความคุมเหนือผู้ขายและซื้อ จากความคลุมเครือ ระบบการให้คะแนน คนเข้ามาขับมากก็ถูกแชร์มาก รวมทั้งภาวะผูกขาด ขณะที่การรวมกลุ่มก็เพียงเพื่อปรับทุกข์กัน ไม่มีใครกล้าต่อรอง แฟ้มภาพ
2018-04-10 03:34
องค์กร PSI ออกแถลงการณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่สหประชาชาติประจำกรุงเทพมหานครที่คัดค้านมาตรการทบทวนเงินเดือนและจัดประเภทพนักงานรูปแบบใหม่ที่ขาดการปรึกษาหารือกับพนักงานและสหภาพแรงงาน หวั่นเกิดสภาพการทำงานที่ย่ำแย่และเกิดช่องว่างรายได้ระหว่างเพศ
2018-03-17 18:45
สื่อไฟแนนเชียลไทม์รายงานถึงโรงแรมแห่งหนึ่งในอินเดียที่มีนโยบายการจ้างงานโดยเน้นผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม ทั้งคนพิการและคนในระดับล่างทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นเด็กกำพร้าในสถานเลี้ยงเด็ก โดยย้ำว่ามันเป็นโมเดลธุรกิจที่ส่งผลดีต่อพวกเขา ไม่ใช่การทำการกุศลหรือ CSR   
2017-12-17 21:35
  นับตั้งแต่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขึ้นบริหารประเทศตั้งแต่กลางปี 2557 จนถึง ปลายปี 2560  โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารประเทศให้เกิด ความมั่นคง ความมั่งคั่งและ ความยั่งยืน  ความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหลุดพ้นจากหุบเหวแห่งความตกต่ำและฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้น ความพยายามที่จะเร่งอุปสงค์ของตลาดแรงงานให้ซึบซับแรงงานใหม่แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้การมีงานทำสูงดังเช่นก่อนหน้าในปี 2556 และปี 2557 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐบาล คสช.
2017-12-10 17:46
คณบดีเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ชี้ไม่จำเป็นต้องกังวลผลกระทบของเทคโนโลยีต่อตลาดแรงงานมากเกินไป หากเตรียมตัวรับมือให้ดีจะเป็น 'โอกาส' มากกว่า 'ความเสี่ยง' หากนำเทคโนโลยีอัตโนมัติสร้างความมั่งคั่งและทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้น และมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ตำแหน่งงานใหม่ๆ ย่อมเกิดขึ้นจากการการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม   อนุสรณ์ ธรรมใจ (คนกลาง) 
2017-08-02 10:56
หนึ่งในความกังวลเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์คือ แย่งงานมนุษย์ สื่อด้านความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจอีควอลไทม์ เสนอว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายทางการเมืองและสังคมมากกว่าตัวเทคโนโลยีเอง ว่าจะทำอย่างไรให้ปัญญาประดิษฐ์เอื้อประโยชน์ต่อคนโดยเท่าเทียม แทนที่จะให้ประโยชน์คนไม่กี่คนและมีทำลายชีวิตคนอื่นๆ
2017-06-08 15:39
ถึงแม้ว่าในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของ คสข.
2017-05-01 11:19
  การปกครองด้วยมาตรา 44 ทำให้เราได้เห็นการอวดเบ่งอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างชัดเจน การใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างอาณาจักรของกองทัพ ซื้อเรือดำน้ำแสดงแสนยานุภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กลไกปราบปราม พร้อมกับวางแผนสืบทอดอำนาจต่อด้วยสโลแกน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แล้วประชาชนคนส่วนใหญ่จะได้อะไรจากผู้นำเหล่านี้ หรือจะสูญเสียอะไรเพื่อแลกกับความมั่นคงของรัฐ
2017-04-28 16:08
รองโฆษกกระทรวงแรงงาน เผยกระทรวงเตรียมตั้ง  'สำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน' เป็นหน่วยงานภายในเทียบเท่าระดับกรม ต้นปี 60 จ้างงานขยายตัว 

Pages

Subscribe to การจ้างงาน