การต้มตุ๋น

ผู้อำนวยการประจำประเทศกัมพูชาขององค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์องค์กรใหญ่ในสหรัฐฯ ได้รับข้อเสนอแนะไม่ให้กลับไปยังประเทศกัมพูชา หลังจากที่เขาเคยพูดต่อหน้าสาธารณะว่าเขาต่อต้านการใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมต้มตุ๋นออนไลน์ซึ่งกำลังบูมในกัมพูชา
2023-07-04 13:34