อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 นาที 39 วินาที ที่ผ่านมา

การรับรองหลักสูตรการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ

2018-08-27 16:09
การรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพเป็นการครอบงำมหาวิทยาลัยทำให้ไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและขัดรัฐธรรมนูญจริงหรือ? เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และนายกิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ ซึ่งมีหลายประเด็นที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดได้
Subscribe to การรับรองหลักสูตรการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ