การรับรองเพศสภาพ

ส.ส. เวียดนามประกาศจะเสนอร่างกฎหมายใหม่มารับรองเพศสภาพของบุคคลข้ามเพศ และจะนำเข้าสู่วาระของรัฐสภาภายในปีหน้า กฎหมายนี้จะทำให้คนข้ามเพศสามารถเปลี่ยนเพศสภาพทางกฎหมายได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแปลงเพศ แต่เคยมีการเสนอกฎหมายคล้ายกันนี้เมื่อ 8 ปีที่แล้วแต่ก็ยังค้างอยู่ในสภาจนถึงปัจจุบัน
2023-04-12 12:25