การสร้างภาพ

องค์กรสภาอุยกูร์โลก ออกแถลงการณ์วิพากษ์วิจารณ์การที่องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ส่งตัวแทนไปพบปะกับรัฐบาลจีนและเยือนพื้นที่ซินเจียง/เติร์กกิสถานตะวันออกร่วมกัน ซึ่งนับเป็นการตกหลุมพรางโฆษณาชวนเชื่อของจีนที่พยายามสร้างภาพว่าไม่มีการกดขี่ชาวอุยกูร์เกิดขึ้น ทั้งๆ ที่ทางการจีนประกาศในทางตรงกันข้ามว่าจะมีมาตรการความมั่นคงหนักขึ้นในพื้นที่
2023-09-05 12:40