การอุ้มหาย

'ผสานวัฒนธรรม-เครือข่ายผู้ถูกกระทำทรมานและญาติผู้สูญหาย' ร้องรัฐบาลเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับโดยทันที โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อสงวนใดๆ และ ยกเลิกข้อสงวนที่ประเทศไทยได้ทำไว้ภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานโดยทันทีเช่นกัน
2023-09-18 19:57
สมยศ ทวีตเชิญชวน ‘คุณอ้น-วัชเรศร’ เยือนหอศิลป์-ซื้อหนังสือยุทธการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัย 2557 เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 41 ปี ของวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ลี้ภัยไทยที่ถูกบังคับให้สูญหายไป 3 ปีแล้ว
2023-08-11 15:28

Pages