การเงิน

วงเสวนาชี้ธนาคารช่วยยับยั้งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมได้มากกว่านี้ เตือนไม่ควรปล่อยสินเชื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำกระทบมรดกโลกหลวงพระบาง ไทยมีไฟฟ้าสำรองเกินอยู่แล้ว ผลักภาระค่าไฟให้คนไทยทั้งประเทศ ชวนธนาคารมองให้ไกลกว่ากฎหมายที่กำลังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2023-04-19 20:59
แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมฯ เปิดผลประเมินนโยบายส่งเสริมความยั่งยืนในด้านต่างๆ ของธนาคารไทย ปีที่ 5 เชื่อสร้างวัฒนธรรมแข่งขันด้านนโยบายความยั่งยืน
2023-04-19 19:57

Pages