การเบิกจ่ายงบประมาณ

'ประยุทธ์' ย้ำรัฐบาลรักษาการจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายให้ดีที่สุด กำชับส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบที่ได้รับอนุมัติให้ได้ตามเป้า เชื่อตลาดเงินตลาดทุนผันผวนระยะสั้น แต่เศรษฐกิจจริงการท่องเที่ยวฟื้นตัวแรง ลงทุนเอกชนเดินหน้าต่อไม่ต้องรอรัฐบาล
2023-05-22 19:46