การเมือง

เสวนาเปิดตัวหนังสือ "The Ruling Game" เขียนโดย 'ดุลยภาค' ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียอุษาคเนย์ ชวนผู้อ่านทำความเข้าใจนิยาม-บทบาทของชนชั้นนำทางการเมือง และมองการเมืองในเอเชียอุษาคเนย์ผ่านสายตาชนชั้นนำ 4 กลุ่ม ได้แก่ กษัตริย์ ทหาร นักการเมือง และนักธุรกิจ
2023-08-16 23:55

Pages